Sökning: "LÅNORD"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet LÅNORD.

 1. 1. Bevarelse, fördömelse, anseende och salighet : Lågtyska affix i 1500-talets svenska och isländska bibelöversättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alma Bernhardsson; [2022]
  Nyckelord :medellågtyska; lånord; affix; Nya testamentet 1526; äldre nysvenska; Nýja testamentið 1540;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras användningen av lågtyska affigerade ord i det svenska Nya testamentet från 1526 å ena sidan och det isländska Nýja testametið från 1540 å andra sidan. Syftet med undersökningen är att se till vilken grad lågtyskan präglat dessa två bibelöversättningar. LÄS MER

 2. 2. Nyord eller normbrott : En undersökning om förekomsten av anglicismer i elevtexter i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nils Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Svenska; anglicismer; skolan; normbrott; genus; språk; betyg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker förekomsten av anglicismer i 56 elevtexter från gymnasiet. Anglicismerna räknas med hjälp av sex av Stålhammars (2010) tolv typer av lånord och jämförs mot Svensk ordbok, Cambridge Dictionary och Korp 9. LÄS MER

 3. 3. English profanities in Nordic-language tweets : A comparative quantitative study

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johannes Widegren; [2022]
  Nyckelord :Profanity; swearing; swear words; bad language; pragmatic borrowing; loanwords; contact linguistics; Nordic languages; Twitter; geo-tagging; Nordic Tweet Stream; adaptation; Fula ord; svärord; pragmatiska lån; lånord; kontaktlingvistik; nordiska språk; Twitter; geo-taggar; Nordic Tweet Stream; anpassning;

  Sammanfattning : English profanities (i.e. potentially offensive words, including swear words) have been in use for decades in the Nordic languages – Icelandic, Norwegian, Danish, Swedish and Finnish – and offer a multitude of opportunities for linguistic expression, along with the domestic, heritage profanities in each language. LÄS MER

 4. 4. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Anpassningen av engelska lånord i svenskspråkiga diskussionsforum

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marcin Mikolaj Kapusta; [2021]
  Nyckelord :Swedish; English loanwords; loaned phrases; integration of loanwords; borrowing; internet forum; svenska; lånord; diskussion forum; anpassning; internetspråk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to present how English borrowings (loanwords and phrases) are integrated into Swedish grammar and spelling rules. The hypothesis is that borrowings appearing in the unchanged form in Swedish occur much more frequently in internet forums than in press. LÄS MER