Sökning: "Läkemedel barn"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden Läkemedel barn.

 1. 1. Psykisk ohälsa har aldrig ökat så mycket som nu : En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på och förebyggande arbete av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Hanna; Marina Jeretsian; [2022]
  Nyckelord :Skolkurator; psykisk ohälsa; handlingsutrymme; förebyggande arbete; barn och unga;

  Sammanfattning : I stor omfattning har psykisk ohälsa sedan mitten av 1900 talet ökat bland barn och unga. Unga med återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats varav förskrivningen av depressiva läkemedel har haft en kraftig ökning. LÄS MER

 2. 2. Exponering för paracetamol under graviditet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Zainab Ghazy; [2022]
  Nyckelord :acetaminophen; pregnancy; adhd; paracetamol; gravid; exponering; adhd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paracetamol, även känt som acetaminophen, är ett populärt receptbelagt och receptfritt analgetisk och antipyretiskt läkemedel. Paracetamol anses vara säkert läkemedel, även under graviditeten, så länge man inte överskrider de rekommenderade doserna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att möta barnmed akut smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Göransson; Lisbeth Strand; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; smärta; barn; erfarenhet.;

  Sammanfattning : En mycket vanlig omvårdnadsdiagnos hos barn är akut smärta. Enligt svensk lag har barnsamma rätt till god vård som vuxna Barn är också en egen individ och ska mötas på sinegen nivå. Då behöver sjuksköterskan ha kunskap om de speciella förutsättningar somfinns vad gäller att möta, skatta och behandla smärta hos barn. LÄS MER

 4. 4. Optimal smärtlindring till barn inom akutsjukvård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elina Odenland; Marlene Frövall; [2022]
  Nyckelord :Child; Emergency medical services; Improvement; Pain management; Akutsjukvård; Barn; Förbättring; Smärtbehandling;

  Sammanfattning : Det är känt att barn inom akutsjukvården inte får adekvat smärtlindring. Detta beror dels på kunskapsluckor och att det råder en viss osäkerhet i att bedöma barns smärta och hur man ska smärtlindra barn. Dessa faktorer kan resultera i att barnet kan bli lidande. LÄS MER

 5. 5. Combination of Antimetabolites with Chemotherapy as a Novel Treatment Option in High-risk Neuroblastoma

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Maja Lundström; [2022]
  Nyckelord :cell cycle arrest; chemotherapy resistance; combination therapy; cytarabine; doxorubicin; gemcitabine;

  Sammanfattning : 20 svenska barn diagnostiseras årligen med barntumören neuroblastom (NB). Läkemedelsresistens och intratumoral heterogenitet försvårar behandlingen och 50-60% av hög-risk NB-patienter drabbas av återfall. Subpopulationer av resistenta celler har identifierats i hög-risk NB-cellinjer, vilket belyser behovet av nya behandlingsalternativ. LÄS MER