Sökning: "Läkemedelsrening"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Läkemedelsrening.

 1. 1. Läkemedelseffekter på marina organismer : En studie gjord på Mytilus Edulis Trossulus och Citalopram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Lindberg; Jakob Forssell; [2020]
  Nyckelord :Blue mussel; mollusc; Baltic sea; pharmaceutical; wastewater; SSRI; filtration; byssusthreads; activity; Blåmussla; Östersjön; SSRI; läkemedel; avloppsreningsverk; filtrering; byssustrådar; rörelse;

  Sammanfattning : Denna studien har gjorts på blåmusslor, Mytilus edulis trossulus, för att undersöka effekter av det antidepressiva läkemedlet Citalopram på blåmusslans fysiologiska funktioner. Blåmusslan är en vanligt förekommande art i Östersjön där den fungerar som en nyckelart som; bidrar till den biologiska mångfalden, är långt ner i näringskedjan och är anpassningsbar. LÄS MER

 2. 2. AN EVALUATION OF PHARMACEUTICAL REMOVAL TECHNOLOGIES AND BUSINESS MODEL STRATEGIES : FROM A WASTE WATER TREATMENT PLANT AND SUPPLIER PERSPECTIVE

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tobias Söderbom Olsson; [2020]
  Nyckelord :business model; business development; pharmaceutical residues; water purification; wastewater treatment plants WWTP ; affärsmodell; affärsutveckling; rening av läkemedelsrester; reningsverk; vattenrening;

  Sammanfattning : Pharmaceutical residues are passing our wastewater treatment plants and flowing out in to the nature. The medical substances are built to affect different processes in our bodies, but also affect other species and increase the risk of developing multi resistant bacterial strains, not curable with antibiotics. LÄS MER

 3. 3. Utredning av avloppsprocessers påverkan på recipientens mikrobiologiska status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Diana Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Microorganisms; wastewater; sand filter; disc filter; bathing water quality; Mikroorganismer; avloppsvatten; sandfilter; skivfilter; badvattenkvalité;

  Sammanfattning : Ett avloppsvatten innehåller olika föroreningar som påverkar recipientens vattenkvalitet. En förorening somreningsverken inte är optimerade för att reducera är mikroorganismer, som i recipienten påverkar bland annatbadvattenkvalitén. LÄS MER

 4. 4. A review on ozonation and17a-ethinylestradiol - formation and effects in the environment of the by-products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erica Svensson; [2017]
  Nyckelord :Ethinylestradiol; EE2; By-products; Ozonation products; Transformation products; Ozonation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today, waste water treatment plants do not remove pharmaceutical residues from the water (as there are currently no regulations for wastewater treatment in regards to pharmaceuticals residues in Sweden) resulting in a high concentration of pharmaceuticals reaching the environment. The Swedish environmental protection agency have recently concluded that there is a need for advanced treatment of pharmaceuticals in wastewater. LÄS MER

 5. 5. Svenska avloppsreningsverks arbete kring läkemedelsrening : Drivkrafter, utmaningar och skillnader mellan kommuner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Frida Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :pharmaceuticals in wastewater; municipal wastewater treatment plants; attitudes; WWTPs; drives; challenges; situation; Sweden; wastewater; wastewater treatment plants; läkemedel i avloppsvatten; kommunala avloppsreningsverk; attityder; drivkrafter; utmaningar; läge; lägesanalys; Sverige;

  Sammanfattning : Det senaste årtiondet har man uppmärksammat läkemedelsrester i den akvatiska miljön. Kommunala avloppsreningsverk är en av de viktigaste källorna till detta. Denna rapport behandlar frågan om att bygga ut avloppsreningsverk med teknik för att reducera läkemedel från kommunalt avloppsvatten. LÄS MER