Sökning: "Lämplighetslogik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Lämplighetslogik.

 1. 1. Rollkonflikt och rollsamverkan i ett flernivåsystem- en intervjustudie med svenska ledamöter i Regionkommittén

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Löfgren; [2016]
  Nyckelord :lämplighetslogik; rolluppfattning; flernivåstyrning; Regionkommittén; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The notion of a subnational role conception is frequently absent in the literature of role conceptions within the European Union (EU), despite that the perspective of multilevel governance has acknowledged the importance of subnational actors within the governance process of the EU. The study is based on semi-structured interviews with members of the Swedish delegation to the Committee of the Regions to explore how a subnational role conception is expressed, and interacts with a national and supranational role conception. LÄS MER

 2. 2. När barn far illa : Om förskollärares beslutsprocess och anmälningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Danielsson; Louise Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att i ett tidigt skede uppmärksamma barn som far illa är bland annat viktigt för dennes framtida sociala framgång och skolresultat. Dock visar tidigare forskning att tillämpningen av anmälningsplikten tenderar att brista i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Svenska strategiska narrativ under kalla kriget och 2010-talet : en kvalitativ textanalys av fyra regeringars deklarationer i jämförelse mellan neutralitets- och solidaritetspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Eric Hammarlind; [2016]
  Nyckelord :Swedish Security Policy; Strategic Narrative; International Relations; Neutrality; Nonalignment; National Identity; Securitization; Svensk Säkerhetspolitik; Strategiskt narrativ; Strategisk kultur; Neutralitet; Alliansfrihet; Nationell identitet; Säkerhetisering; Lämplighetslogik.;

  Sammanfattning : Is the credibility of today's Swedish security policy under question? Through two world wars and the years that followed Sweden has invoked a policy of neutrality and military nonalignment. This policy has come to be perceived as an integral part of the Swedish national identity. LÄS MER

 4. 4. Det nordiska försvarssamarbetet: Ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pia Andersson; [2014]
  Nyckelord :nordiskt försvarssamarbete; Norden; identitet; säkerhet; lämplighetslogik; konsekvenslogik; Nordefco; Nordic Battle Group; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I have investigated the reasoning for the development of the Nordic defence cooperation from a Swedish perspective. Since the Cold War Sweden made some really big changes in their defence and security approach. A part in this change is the defence cooperation with the other Nordic countries. LÄS MER

 5. 5. I spränningsfältet mellan kommunala gränsformuleringar och en skalpolitisk idealisering av den regionala samhällsnivån.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Maria Nord; [2013-02-12]
  Nyckelord :Politiska rum; Fysisk samhällsplanering; Skalpolitik; Lämplighetslogik; Regional översiktsplanering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER