Sökning: "Ländryggssmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Ländryggssmärta.

 1. 1. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 2. 2. Långtidseffekterna av manuell terapi i jämförelse mot träningsintervention vid ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Henrik Lipitsä; Björn Jansson; [2023]
  Nyckelord :Low back pain; Manual therapy; Exercise; Physiotherapy; Long-term effects;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta som lokaliseras till ländryggen drabbar upp till 80% av alla människor någon gång under livet och är således ett stort problem för både individ och samhälle. Manuell terapi (MT) och olika typer av träningsinterventioner (TI) är två vanligt förekommande behandlingar som fysioterapeuter världen över använder sig av. LÄS MER

 3. 3. Effekt av stabilitets- och bäckenbottenträning på kvinnors smärta och funktion vid ländryggs- och bäckensmärta under graviditet och postpartum : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Olsson; Matilda Saukkoriipi; [2023]
  Nyckelord :Bäckenbottenträning; Bäckensmärta; Ländryggssmärta; Postpartum; Stabilitetsträning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggs- och bäckensmärta är ett vanligt graviditetsrelaterat besvär som kan uppstå under graviditet och fortsatt orsaka besvär postpartum hos kvinnorna. Stabilitets- och bäckenbottenträning används av fysioterapeuter idag som en behandlingsmetod, men det saknas tillräcklig evidens för vilken träningsmetod som är mest effektiv för behandling av besvären. LÄS MER

 4. 4. Effekten av högintensiv styrketräning som behandlingsmetod för långvarig ländryggssmärta jämfört med andra fysioterapeutiska interventioner : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Stefan Henriksson; Adrian Walsh; [2023]
  Nyckelord :funktionstillstånd; högintensiv styrketräning; långvarig ländryggssmärta; rehabilitering; smärta;

  Sammanfattning : Introduktion: Ländryggssmärta är en vanligt förekommande och komplex diagnos med en uppskattad livstidsprevalens på 80 procent varav 20 procent är av långvarig karaktär. Det finns i dagsläget ett flertal olika metoder för att behandla tillståndet och fysioterapeuterna har en central roll i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. Den akuta effekten av statisk stretching av m.iliopsoas och hamstrings på muskellängd, funktion och smärta hos hund med ospecificerad ländryggssmärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Therése Wiva Elisabeth Asplund; [2023]
  Nyckelord :stretching; dogs; lower back pain; hamstrings; m.iliopsoas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Manuella behandlingstekniker såsom stretching och ledmobilisering används inom veterinärmedicinsk fysisk rehabilitering av hund. Det råder inte konsensus angående vid vilka indikationer som mobilisering och manipulation kan användas med förväntad positiv effekt eller med vilken dosering. LÄS MER