Sökning: "Läpp-"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Läpp-.

 1. 1. Talproduktion och förståelighet hos internationellt adopterade 6-9-åriga barn med och utan unilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lindberg; Ellen Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Internationell adoption; läpp-käk-gomspalt; talproduktion; förståelighet; skolålder; International adoption; cleft lip and palate; speech production; intelligibility; school;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka talproduktion och förståelighet hos 56 internationellt adopterade 6–9-åriga barn med och utan läpp-käk-gomspalt (LKG) samt att undersöka sambandet mellan talproduktion och förståelighet. Förståelighet på ordnivå, medelvärde på Intelligibility in Context Scale (ICS), procent korrekta konsonanter (PCC) och procentuell förekomst av symtom på velofarynxinsufficiens beräknades för samtliga deltagare. LÄS MER

 2. 2. Läsförmåga hos 10-åriga barn med unilateral läpp-käk-gomspalt

  Master-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Hilma Norberg; Ronja Sommersdorf; [2021]
  Nyckelord :logopedi; läpp-käk-gomspalt; läsförmåga; läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund  I dagens samhälle är läsning en bärande förmåga. Barn med läpp-, käk- gomspalt kan ligga i riskzonen för lässvårigheter på grund av komorbiditet mellan tal- språk- och lässvårigheter. Få studier på området har genomförts i svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Exploring Deep Learning Approaches to Cleft Lip and Palate Speech

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Tofig Mamedov; Joel Bluhme; [2021]
  Nyckelord :Cleft Lip; Cleft Palate; Speech; CNN; RNN; LSTM; Deep Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Cleft lip and palate belong to the most common deformities present at birth. The condition hampers normal speech development in children, and treatment involves both surgery and regular sessions with a speech pathologist. LÄS MER

 4. 4. Ortodontisk behandling av barn med läpp-, käk- och gomspalt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Andrea Breyer Johanson; Zejneb Mahdi; [2021]
  Nyckelord :Cleft lip and palate; CLP; orthodontic appliance; NAM; PSIO; Läpp-; käk-; och gomspalt; LKG; ortodontiska apparaturer; NAM; PSIO;

  Sammanfattning : Syfte:  Syftet med föreliggande översiktsstudie, med fokus på käk- och gomspalt, är att identifiera vilka behandlingsalternativ där tandteknikern inkluderas i LKG (Läpp-, Käk- och Gomspalt)-teamet det finns och vilka av behandlingsalternativen som är att föredra utifrån ansiktsestetik och funktion (äta, andning och tal). Material & metod: Systematiska litteraturstudier granskades utifrån PICO-systemet och sökning i databasen PubMed. LÄS MER

 5. 5. Läppsurr eller sur läpp : En kvalitativ intervjustudie om lärares förhållningssätt till embouchyr i trombonundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Adam Axelsson; [2021]
  Nyckelord :brass; trombone; embouchure; methodology; interview; phenomenology; brass; trombon; embouchyr; metodik; intervju; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån det fenomenologiska perspektivet samt livsvärldsperspektivet intervjua trombonlärare för att ta del av deras förhållningssätt till embouchyr i deras undervisning. I bakgrundkapitlet presenteras litteratur samt tidigare forskning som är kopplat till embouchyr. LÄS MER