Sökning: "Lärande från olyckor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Lärande från olyckor.

 1. 1. Emergo Train System® : En modul anpassad till Räddningstjänsten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Berggren; [2019]
  Nyckelord :Emergo Train System®; Fire and Rescue Services; Simulation; Learning; Emergo Train System®; Räddningstjänsten; Simulering; Lärande;

  Sammanfattning : Simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) har tidigare använts främst inom sjukvården för träning inom katastrofmedicin, räddningstjänsten däremot saknar motsvarande träningsverktyg. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur ETS kan tillämpas i räddningstjänstens utbildnings- och träningsverksamhet. LÄS MER

 2. 2. Faktorer förknippade med alkoholmissbruk

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Cecilia Lindkvist; [2016]
  Nyckelord :Alcohol consumption; alcohol abuse; public health issues; diseases; environment; Alkoholkonsumtion; alkoholmissbruk; folkhälsoproblem; sjukdomstillstånd; miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholkonsumtionen ökar i världen idag. Den ökade alkoholkonsumtionen leder till sociala, ekonomiska och medicinska svårigheter. Konsumtionen av alkohol beräknas leda till 3,3 miljoner dödsfall årligen. LÄS MER

 3. 3. Metaanalys av förslag på åtgärder i kommunala olycksundersökningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Jesper Grip; [2016]
  Nyckelord :Learning from accidents; qualitative meta-analysis; municipal accident investigations; CHAIN model; proposals for action; Lärande från olyckor; kvalitativ metaanalys; kommunala olycksundersökningar; CHAIN-modellen; åtgärdsförslag;

  Sammanfattning : This paper carry out a qualitative meta-analysis of 112 “proposals for action” identified in 30 of the approximately 630 accident investigations that are published on the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) website. Accident investigations have been carried out at the discretion of each municipality and then sent to the MSB, which in turn, after a secrecy review and an ethical review, publishes most of the investigations on the web page Kommunala olycksundersökningar. LÄS MER

 4. 4. Från processbeskrivning till organisatoriskt lärande. En fallstudie av förutsättningar för lärande inom Räddningstjänsten Syd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Emma Haavisto; Maria Allerstam; [2015]
  Nyckelord :förutsättningar för lärande; kunskapsdelning; skapande av kunskap; processorientering; processimplementering; organisatoriskt lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : På uppdrag av Räddningstjänsten Syd har vi genomfört denna fallstudie med syfte att beskriva och analysera en av deras huvudprocesser, "att utvärdera och lära av olyckor och insatser". Bakgrunden till uppdraget är identifierade problem kopplade till denna process. LÄS MER

 5. 5. Vad lär sig eleverna om friluftsliv i Sverige och Norge? : En jämförelse av friluftsliv i den svenska och norska läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julie Ottesen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med undersökningen är att jämföra friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i den svenska läroplanen med friluftsliv i kroppsöving i den norska läroplanen. Frågeställningarna behandlar den svenska och norska läroplanens uppbyggnad i förhållande till varandra, hur friluftsliv i den svenska läroplanen behandlas jämfört med den norska läroplanen, vilka konsekvenser eventuella skillnader kan ha för elevernas lärande samt varför friluftsliv ser ut som den gör i läroplanerna. LÄS MER