Sökning: "Lärandeprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet Lärandeprocess.

 1. 1. Att lära eller inte lära mer om digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Moa-Kajsa Lilja; Ann-Catrin Lindkvist; [2022]
  Nyckelord :Digital competence; digital literacy; workplace learning; adult learning meaningful learning; incentives and hindrances; motivation; discussion; dialogue; lifelong learning; Digital kompetens; lärande på arbetsplatsen; fortbildning; meningsfullt lärande; drivkrafter och hinder; motivation; diskussion; dialog; livslångt lärande;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vilka förmågor och kunskaper inom digital kompetens som anses viktiga på Stena AB samt vilka drivkrafter och hinder som finns för lärande inom digitalkompetens. Syftet är att utvärdera en metod och process för att arbeta med att öka digitalkompetens på företag samt att utröna drivkrafter och hinder som finns för att driva en lärandeprocess inom området. LÄS MER

 2. 2. Från Spotify till Lapp-Nils : En studie om att tekniskt lära sig spela Offerdalslåtar på fiol med inspiration från ett musiketnologiskt synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Brink Madeleine; [2022]
  Nyckelord :traditionsbärare; Lapp-Nils; Offerdal; folkmusik; musiketnologi; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Lapp-Nils, född 1804, var en samisk storspelman i Offerdal i Jämtland, vars låtar har levt vidare till idag, och utgör grunden för Lapp-Nilstraditionen. Syftet med denna studie är att tekniskt kunna spela fem låtar i Lapp-Nilstradition, samt att även få en ökad förståelse för kontexten kring Lapp-Nils. LÄS MER

 3. 3. "Få ihop det där livspusslet" : En studie om samspelet mellan heltidsstudier, deltidsarbete och studentliv med fokus på formellt och informellt lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Olander; Alicia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Heltidsstudier; deltidsarbete; studentliv; konsekvenser; informellt lärande; formellt lärande;

  Sammanfattning : I takt med att antalet som studerar på universitet eller högskola ökar, ökar även konkurrensen på arbetsmarknaden. För att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden väljer fler studenter att arbeta deltid under studieperioden. LÄS MER

 4. 4. Grattis! Du ska bli chef En kvalitativ intervjustudie kring chefers uppfattning om sin första chefsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Jonna Kure Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fenomenografi; första chefsrollen; ledarskap; onboardingprocess; chefskap; ny chef; ny ledare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att vara ny chef kan upplevas som både en otäckt och förväntansfull tid. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till nytt chefskap. Studien har en fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen består utav fyra semistruktuerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur personliga tränare arbetar med sina klienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn-Lay Phothithong; Uran Kabashi; [2022]
  Nyckelord :Arbetssätt; Fysisk aktivitet; Hälsa; Lärande; Pedagogik; Personlig tränare;

  Sammanfattning : Physical inactivity is today a public health problem, as it can lead to deteriorating health and shorter life expectancy. Too many individuals in our society are insufficiently physically active in relation to the recommendations that are available. LÄS MER