Sökning: "Lärarlegitimation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Lärarlegitimation.

 1. 1. Från decentralisering till lärarlönelyft - En studie om sex lärares upplevelser av professions- förändringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Pettersson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Förstelärare; karriärtjänstreformen; lärarlegitimation; lärarprofession; lärarlönelyftet; profession och skolreformer;

  Sammanfattning : Det finns många debatter och forskning om läraryrket får kallas för en profession eller inte och ifall lärarprofessionen ska räknas som en stark eller en svag profession. Det har gjorts ett antal reformer såsom lärarlegitimationsreformen och karriärtjänstreformen med förstelärare och lärar- lönelyftet för att stärka lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. Lärarlegitimation - en väg till professionalisering av yrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Maryam Forghani; Judita Narkunaite; [2019-03-19]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; Förskollärare; Kompetens; Profession professionalisering; Lagar; Förskola;

  Sammanfattning : Lärarlegitimation är en reform som har lett till förändring i läroplanen samt lärarnas arbetssätt. Syfte med uppsatsen är att beskriva och ge en djupare förståelse för hur förskollärare upplever lärarlegitimation och hur reformen har bidragit till ökande professionalisering i förskolläraresyrket. LÄS MER

 3. 3. Varning och återkallelse av lärarlegitimation : Systematisering, problematisering och undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Skoljuridik; lärarlegitimation; förvaltningsrätt; lärarprofession;

  Sammanfattning : On July 1, 2011, a system of teacher certification was introduced through the Act (2011: 189) amending the Swedish Education Act. The intention of a system of teacher certification was to make it harder for people without adequate education to work as teachers. LÄS MER

 4. 4. Fritidsläraren – en komplex yrkesroll iskolans värld : En kvalitativ studie om nya fritidslärares uppfattningar avyrkesrollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Rönnbäck; Björn Brännström; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; yrkesfunktion; yrkesposition och yrkesroll;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på sex nya fritidslärares uppfattningar om sin yrkesroll. Fritidslärare är ett yrkesom genomgått stora förändringar på kort tid. LÄS MER

 5. 5. Rätt man på rätt plats : En kvalitativ studie riktad mot NIU-gymnasium i ishockey och den kompetens som finns bland dess lärare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nicklas Nilsson; Jonathan Björnlund; [2018]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; NIU; utbildning; erfarenheter; ishockey; tränare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera den befintliga kompetensen och befintliga organisationen på ett urval nationellt godkända idrottsutbildningar i Sverige inriktade på ishockey. Detta för att kunna analysera huruvida den nuvarande kompetensen kan anses vara tillräcklig i samband med Skolverkets omklassificering av ämnet specialidrott 2017, och de krav som medföljer. LÄS MER