Sökning: "Lärarlegitimation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Lärarlegitimation.

 1. 1. Lärarlegitimation - en väg till professionalisering av yrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Maryam Forghani; Judita Narkunaite; [2019-03-19]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; Förskollärare; Kompetens; Profession professionalisering; Lagar; Förskola;

  Sammanfattning : Lärarlegitimation är en reform som har lett till förändring i läroplanen samt lärarnas arbetssätt. Syfte med uppsatsen är att beskriva och ge en djupare förståelse för hur förskollärare upplever lärarlegitimation och hur reformen har bidragit till ökande professionalisering i förskolläraresyrket. LÄS MER

 2. 2. Varning och återkallelse av lärarlegitimation : Systematisering, problematisering och undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Skoljuridik; lärarlegitimation; förvaltningsrätt; lärarprofession;

  Sammanfattning : On July 1, 2011, a system of teacher certification was introduced through the Act (2011: 189) amending the Swedish Education Act. The intention of a system of teacher certification was to make it harder for people without adequate education to work as teachers. LÄS MER

 3. 3. Rätt man på rätt plats : En kvalitativ studie riktad mot NIU-gymnasium i ishockey och den kompetens som finns bland dess lärare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Nicklas Nilsson; Jonathan Björnlund; [2018]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; NIU; utbildning; erfarenheter; ishockey; tränare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera den befintliga kompetensen och befintliga organisationen på ett urval nationellt godkända idrottsutbildningar i Sverige inriktade på ishockey. Detta för att kunna analysera huruvida den nuvarande kompetensen kan anses vara tillräcklig i samband med Skolverkets omklassificering av ämnet specialidrott 2017, och de krav som medföljer. LÄS MER

 4. 4. Individualisering för professionalisering : En idéanalys av den inomfackliga diskussionen kring lärarlegitimation, karriärtjänster och lönesättning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fabian Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Lärarnas Riksförbund; Lärarföbundet; teacher certification; career opportunities for teachers; individual wages; union strategies; professionalization; individualization; Lärarnas Riksförbund; Lärarförbundet; lärarlegitimation; karriärtjänster för lärare; individualiserad lönesättning; fackliga strategier; professionalisering; individualisering;

  Sammanfattning : This essay aims to research how the discussion within the two big teacher unions in Sweden has looked in three different issues. The researched issues are the question of individual and differentiated wages, the question of teacher certification and the question of career opportunities for teachers. LÄS MER

 5. 5. Yrkeslegitimering – vilka problem ska lösas?: En studie om legitimering av undersköterskor och lärare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Wiberg; Mikaela Hänel; [2017]
  Nyckelord :legitimering; professionalisering; styrning; lärare; undersköterska; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om förslag till legitimering av undersköterskor och lärare, och huruvida dessa kan tolkas som ansatser till professionalisering. Vidare intresserar vi oss för legitimering som statligt styrmedel och vilka problem man försöker lösa med det. LÄS MER