Sökning: "Lärarutbildningen i Sverige"

Visar resultat 6 - 10 av 476 uppsatser innehållade orden Lärarutbildningen i Sverige.

 1. 6. FRAMTIDENS BILDLÄRARE : En studie om digital bildutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Mons Bagge; [2020]
  Nyckelord :Digital teknik; bildundervisning; bildlärarutbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämnesområde rör Digital Bild ur ett utbildningsperspektiv. Syftet med den här studien är att granska möjligheterna för blivande bildlärare att få kunskaper i digital bild under sin utbildning. LÄS MER

 2. 7. Musik i bildämnet : En studie om bakgrundsmusikens betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Alicia Eld; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; kreativitet; bilddidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få mer kunskap om ifall bakgrundsmusik används av bildlärare i Sverige och hur bakgrundsmusik påverkar bildämnet. Syftet är även att undersöka om bakgrundsmusik har betydelse för kreativitet. LÄS MER

 3. 8. Att undervisa i musik på gymnasiesärskola : en kvalitativ studie om hur musiklärare på gymnasiesärskolor talar om sin planering av musikundervisning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Nathalie Hansen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent har jag, inom lärarutbildningen, upplevt en brist på undervisning kring metoder och läromedel för elever med behov av stöd samt elever med funktionsvariationer. Utöver detta önskar jag arbeta inom särskola efter avklarad utbildning. LÄS MER

 4. 9. Förskollärares syn på barns inflytande i förskolan : En jämförande studie om barns inflytande i Filippinerna och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Farrah Ventanilla Bellander; [2020]
  Nyckelord :Children’s influence; preschool teachers; qualitative interview; Philippines; Preschool teacher’s strategies; challenges;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers’ views from both the Philippines and Sweden differ based on their own experiences and approaches in relation to the children’s involvement in their everyday life at the preschool. This research sheds light on what strategies and pedagogical approaches the preschool teachers have to involve the children to participate. LÄS MER

 5. 10. "När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet." : En undersökning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Eng; Sabina Isil; [2020]
  Nyckelord :afterschool program; meaningful leisure-time; quality; systematic quality development work; curriculum; fritidshem; meningsfull fritid; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; läroplan;

  Sammanfattning : This study is based on previous quality reviews of the afterschool program and previous research that points to a problem in the businesses. The problem consists of deficiencies in planning, developing and evaluating the activities of the afterschool program, which means systematic quality work. LÄS MER