Sökning: "Lärlingsutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Lärlingsutbildning.

 1. 1. "Nu minskar stöket i skolan" : En analys av den svenska skolans utveckling och regeringens åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Per Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Pisa; kompensatoriskt uppdrag; individuellt program; lärlingsutbildning; socialt kapital; kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Den svenska skolan är ett av få områden som rör hela landets medborgare på ett påtagligt sätt. Pisaundersökningarna som gjordes 2006-2012 signalerade att allt inte stod rätt till med den svenska skolan. De visade på en för elevernas del negativ trend i ämnena matematik, språk och naturvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Learning by doing eller learning by reflective experience? : Tyska lärlingselevers syn på kunskap och status i utbildningen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Behrens; [2015]
  Nyckelord :Dewey; dual utbildning; learning by doing; lärlingsutbildning;

  Sammanfattning : Den tyska lärlingsutbildningen är ett dualt utbildningssystem där praktiska och teoretiska kunskaper lärs ut, både i skolan och på en arbetsplats. Utbildningsformen har en lång tradition och är väl etablerad i det tyska samhället. LÄS MER

 3. 3. Hur utvecklas och upplevs yrkesidentitet inom gymnasial yrkesutbildning? : En intervjustudie med gymnasiala yrkeselever om synen på den egna yrkesidentiteten.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :Situerat lärande; yrkesutbildning; lärlingsutbildning;

  Sammanfattning : Att utveckla en yrkesidentitet som en del av en bredare identitetsutveckling ses som ett viktigt mål för unga individer. Detta är också ett uttalat syfte med den utbyggnad som skett av arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom den svenska gymnasieskolan sedan Gy 2011. LÄS MER

 4. 4. Det är ju okej att vara smart på olika sätt : Om svenska och tyska lärlingselevers syn på yrkesutbildning och allmänutbildning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Behrens; [2015]
  Nyckelord :jämförelse; lärlingsutbildning; praktik; skoltrött; status; utbildningsval;

  Sammanfattning : Lärlingsutbildningarna har länge varit en del av det tyska utbildningssystemet och är djupt integrerade i det tyska samhället. I Sverige har intresset för lärlingsutbildningar ökat under de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Handledarutbildning. En undersökning om synen på handledarutbildning inom handeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Dan Thun; [2014-01-28]
  Nyckelord :handledning; handledarutbildning; APL; lärlingsutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad handledarna inom handeln har för synpunkter på den handledarutbildning som skolorna erbjudit dem. Jag ska även undersöka om behovet av en handledarutbildning finns och hur stort det är samt att ta reda på hur utbildningen kan göras mer attraktiv så att den lockar fler handledare att genomföra den. LÄS MER