Sökning: "Lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade ordet Lärobok.

 1. 1. Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Rabe; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; language development; mathematical concepts; mathematics; mathematical language; primary school;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven för att redogöra för vad forskning säger angående hur elevers matematiska språkutveckling påverkas av metoden kooperativt lärande. Den syftar också till redogörelse för hur den kooperativa undervisningsmetoden skiljer sig från den traditionella, det vill säga metoden som innebär att elever arbetar individuellt med uppgifter i en lärobok eller motsvarande. LÄS MER

 2. 2. Matematisk problemlösningsförmåga : Hur problemlösning behandlas i två läroboksserier för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Ahlberg; Emma Engberg; [2020]
  Nyckelord :Lärobok; lågstadiet; matematiska förmågor; matematisk kompetens; problemlösning.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes i vilken utsträckning uppgifter som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga förekom i matematikläroboksserierna Mondo och Favorit matematik. Läroboksserierna omfattar totalt åtta böcker för årskurs 1 och årskurs 3. LÄS MER

 3. 3. Lärares argument för användning av olika undervisningsmaterial i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karin Sellén; [2020]
  Nyckelord :matematik; lärares argument; undervisningsmaterial och läromedel.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks lärares argument för användning av olika läromedel i matematikundervisningen i årskurs 1-3. För att få fram lärares argument gjordes en datainsamling genom intervjuer av sju lärare. De olika läromedel som berördes var läroböcker, digitala verktyg och laborativt material. LÄS MER

 4. 4. När enskilt arbete i läroboken får för stort inflytande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabelle Holmqvist; Emma Frisk; [2020]
  Nyckelord :enskilt arbete; instrumentell relationell förståelse; lärobok; matematikundervisningens påverkan; matematikängslan;

  Sammanfattning : Enligt forskning är läroboken den vanligaste undervisningsformen i svensk matematikundervisning. I kunskapsöversikten redogörs alternativa konsekvenser med enskilt arbete i läroboken utifrån både ett lärar- och elevperspektiv. Med läroplanen som grund utreds positiva alternativt negativa konsekvenser där läroboken är ett didaktiskt val. LÄS MER

 5. 5. Läsningar på ytan och djupet : En jämförelse av två läroböcker i Svenska 1 riktade till yrkesprogram respektive högskoleförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therese Nelson; [2020]
  Nyckelord :lärobok; yrkesprogram; högskoleförberedande program; läsarter; modelläsare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra uppgifter som finns i samband med litterära texter i litteraturavsnitten från två läroböcker i Svenska 1. Den ena läroboken, Insikter i svenska (Harstad & Tanggaard 2011), riktar sig till yrkesprogram och den andra läroboken, Språket och berättelsen (Gustafsson & Wivast 2017), riktar sig till högskoleförberedande program. LÄS MER