Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 11. Rimlig matematik : En läroboksanalys om rimlighet och uppskattning i matematikläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Mathilda Lennermo Selin; [2016]
  Nyckelord :Läroböcker; Textanalys; Rimlighetsbedömning; Uppskattning;

  Sammanfattning : Förmågan att kunna göra rimlighetsbedömningar och uppskattningar är viktig både i vardagslivet och i matematiken. Dock visar både tidigare forskning och min egen erfarenhet från VFU-perioder att eleverna oftast inte reflekterar över resultatets rimlighet och att de inte tar hänsyn till kunskaper om verkliga livet vid beräkning av matematiska textuppgifter och problem. LÄS MER

 2. 12. Skriftliga räknemetoder : en läroboksanalys inom matematik för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2016]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Kursplan; Traditionella algoritmen; Skriftlig huvudräkning; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie grundar sig i att det finns en stark tradition för människor att utföra matematiska beräkningar med skriftliga räknemetoder och för lärare att använda läroboken som struktur att planera matematikundervisningen ifrån. I mer än något annat skolämne utgår matematikundervisningen utifrån användandet av läroböcker. LÄS MER

 3. 13. Matematikboken som stöd : en innehållsanalys av läroböcker förårskurs 5.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva-Lotta Schultz; [2016]
  Nyckelord :matematik; läroboksanalys; matematiska resonemang;

  Sammanfattning : Svenska elevers resultat i matematik sjunker i internationella undersökningar. Skolverkethävdar att en av orsakerna är att den svenska undervisningen i matematik i allt för storutsträckning domineras av elevers tysta och individuella räkning i läroböcker. LÄS MER

 4. 14. Läroboken- ett komplement i matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Delbanco; Banafsheh Dana; [2015]
  Nyckelord :lärobok; läroboksanalys; läromedel; matematik; matematikdidaktikämnet; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka för och nackdelar det finns med att låta läroboken i matematik styra undervisningen. Vi vill också få en bild av om det skulle vara möjligt att i matematikundervisningen helt eller delvis frigöra sig från läroboken. LÄS MER

 5. 15. Introducering av bråk : - en läroboksanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Voxlin; Mia Philipsson; [2013]
  Nyckelord :Matematiklärobok; textanalys; lärande; samarbete; bråk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka spår av den sociokulturella teorin, med fokus påsamarbete och vilken gång lärandet har, som vi kan finna i matematikböcker för de yngreåldrarna. Vi har analyserat fyra läroböcker i matematik och fokuserat på avsnittet då eleverna förförsta gången möter bråk. LÄS MER