Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 11. Matematikboken som stöd : en innehållsanalys av läroböcker förårskurs 5.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Eva-Lotta Schultz; [2016]
  Nyckelord :matematik; läroboksanalys; matematiska resonemang;

  Sammanfattning : Svenska elevers resultat i matematik sjunker i internationella undersökningar. Skolverkethävdar att en av orsakerna är att den svenska undervisningen i matematik i allt för storutsträckning domineras av elevers tysta och individuella räkning i läroböcker. LÄS MER

 2. 12. Läroboken- ett komplement i matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Delbanco; Banafsheh Dana; [2015]
  Nyckelord :lärobok; läroboksanalys; läromedel; matematik; matematikdidaktikämnet; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka för och nackdelar det finns med att låta läroboken i matematik styra undervisningen. Vi vill också få en bild av om det skulle vara möjligt att i matematikundervisningen helt eller delvis frigöra sig från läroboken. LÄS MER

 3. 13. Vad innehåller läroboken i matematik? : en läroboksanalys för årskurs 3 med fokus på skriftliga räknemetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Anna Flink; Johanna Krans; [2012]
  Nyckelord :strategi; styrdokument; skriftliga räknemetoder; läroböcker; läromedelsanalys; begrepp;

  Sammanfattning : SammanfattningUndervisningen i matematik är starkt beroende av läroböcker. Tidigare granskades läroböcker av staten, men i samband med decentraliseringen av skolan avskaffades denna granskning.Läroböckernas innehåll och upplägg skall styras av styrdokument och kursplaner. Detta inger en stark tilltro till läroböckernas tillförlitlighet. LÄS MER