Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 6. Problemlösning i läroböcker utgivna år 1979-2012 : En komparativ läroboksanalys med ett perspektiv på problemlösning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilda Vallin Engström; [2017]
  Nyckelord :mathematics; problem solving; problem solving ability; textbook; textbook analysis; matematik; problemlösning; problemlösningsförmåga; lärobok; läroboksanalys;

  Sammanfattning : According to research, problem solving is one of mathematics most important content, since teaching problem solving helps students to develop a deeper understanding of mathematics. At the same time, research shows that through history and even today, the majority of mathematics education consists of students working individually with information in the textbook that deals with methodology. LÄS MER

 2. 7. Läroboksanalys: Matematik 5000 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Nyström; [2016]
  Nyckelord :läroboksanalys; matematik 1b; textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker är en viktig del av undervisningen och de kan påverka inlärning, därför är det av intresse att ta reda på vilka beståndsdelar man kan dela in dem i, hur en svensk lärobok ser ut jämfört med andra länders, samt vad forskning säger om hur dessa attribut kan påverka läsaren. Detta har jag gjort i det här arbetet via en textanalys. LÄS MER

 3. 8. Läroböcker i matematik under åren 1986-1993 och 1998-2004 : Läroböckers innehåll sett i relation till nationella skolreformer och internationella undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Niklas Reinholdsson; Henrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Läroboksanalys; läroplansteori; matematik; reformer; TIMSS;

  Sammanfattning : 1980- och 1990-talet omfattades av flertalet reformer av skolan, såsom en ny läroplan, decentraliseringen och avskaffandet av den statliga läromedelsgranskningen, vilket kom att påverka bland annat matematikundervisningen. Under denna period genomfördes även TIMSS-undersökningar som testade elevers kunskaper i matematik. LÄS MER

 4. 9. Resonemang i och utanför matematikboken : Taluppfattning kopplat till förmågan att resonera i åk 1–2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Zinderland; [2016]
  Nyckelord :Taluppfattning; användning av tal; matematikbok; lärobok; analys; resonemang; årskurs 1–2;

  Sammanfattning : Matematikboken har funnits och nyttjats i skolan under lång tid. I och med den nya läroplanen från 2011 har förmågan att resonera kommit i fokus, då den anses vara en viktig del av utvecklandet av matematiska kunskaper. LÄS MER

 5. 10. Läroboksanalys: Matematik 5000 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Nyström; [2016]
  Nyckelord :läroboksanalys; matematik 1b; textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker är en viktig del av undervisningen och de kan påverka inlärning, därför är det av intresse att ta reda på vilka beståndsdelar man kan dela in dem i, hur en svensk lärobok ser ut jämfört med andra länders, samt vad forskning säger om hur dessa attribut kan påverka läsaren. Detta har jag gjort i det här arbetet via en textanalys. LÄS MER