Sökning: "Läroboksanalys matematik"

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade orden Läroboksanalys matematik.

 1. 6. Problemlösningsuppgifter i två läroböcker i matematik för årskurs 4 : - med fokus på matematiska utvecklingsmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Stefan Barath; Pettersson Rasmus; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; lärare; läroboksanalys; matematik; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga vilka typer av problemlösningsuppgifter som förekommer i Matte Direkt Borgen 4A och Prima Formula 4. Vidare ämnar studien undersöka vilka möjligheter problemlösningsuppgifterna skapar för att utveckla de olika faserna i problemlösningsprocessen. LÄS MER

 2. 7. Vad innehåller och vad förändras i matematikläroboken? : En läroboksanalys utifrån hur skriftliga räknemetoder har förändrats i läroböcker för årskurs 3 före och efter införandet av Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2018]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Läroplan; Kursplan; Traditionella algoritmen; Mellanledsräkning med talsorter; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : I ett tidigare arbete (Sundh, 2016), analyserade jag 8 matematikläroböcker för årskurs 3. Den analysen ligger som grund för den här studien som utvidgar analysen till att vidare undersöka hur läroböcker inom matematik för årskurs 3 speglar kunskapskraven i respektive styrdokument Lpo94 och Lgr11, med fokus på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. LÄS MER

 3. 8. Problemlösning i läroböcker utgivna år 1979-2012 : En komparativ läroboksanalys med ett perspektiv på problemlösning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathilda Vallin Engström; [2017]
  Nyckelord :mathematics; problem solving; problem solving ability; textbook; textbook analysis; matematik; problemlösning; problemlösningsförmåga; lärobok; läroboksanalys;

  Sammanfattning : According to research, problem solving is one of mathematics most important content, since teaching problem solving helps students to develop a deeper understanding of mathematics. At the same time, research shows that through history and even today, the majority of mathematics education consists of students working individually with information in the textbook that deals with methodology. LÄS MER

 4. 9. Läroboksanalys: Matematik 5000 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Nyström; [2016]
  Nyckelord :läroboksanalys; matematik 1b; textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker är en viktig del av undervisningen och de kan påverka inlärning, därför är det av intresse att ta reda på vilka beståndsdelar man kan dela in dem i, hur en svensk lärobok ser ut jämfört med andra länders, samt vad forskning säger om hur dessa attribut kan påverka läsaren. Detta har jag gjort i det här arbetet via en textanalys. LÄS MER

 5. 10. Läroböcker i matematik under åren 1986-1993 och 1998-2004 : Läroböckers innehåll sett i relation till nationella skolreformer och internationella undersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Niklas Reinholdsson; Henrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Läroboksanalys; läroplansteori; matematik; reformer; TIMSS;

  Sammanfattning : 1980- och 1990-talet omfattades av flertalet reformer av skolan, såsom en ny läroplan, decentraliseringen och avskaffandet av den statliga läromedelsgranskningen, vilket kom att påverka bland annat matematikundervisningen. Under denna period genomfördes även TIMSS-undersökningar som testade elevers kunskaper i matematik. LÄS MER