Sökning: "Läroboksforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Läroboksforskning.

 1. 1. Uppgifter med anknytning till matematikens historia i läroböcker för det svenska gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Bennie De Jonge; [2019]
  Nyckelord :Läroboksforskning; Matematikundervisning; Matematikhistoria;

  Sammanfattning : Forskning om användningen av matematikens historia i undervisningen har pågått länge medan läroboksforskning å andra sidan är ett relativt nytt ämne. Denna uppsats rör sig i gränslandet mellan dem båda och rör specifikt uppgifter i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. På fritiden tycker Basma om att shoppa kläder : En diskursanalys ur ett genusperspektiv av läroböcker på sfi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Johanna Haskett; [2018]
  Nyckelord :sfi; läroboksforskning; genussystem; Hirdman;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att utifrån ett genusperspektiv utföra en diskursanalys av studiematerial på sfi. Med avstamp i Yvonne Hirdmans genusteori om genussystem som genomsyrar samhället närläses tre läroböcker på sfi på nivå B, för att se om det går att skönja ett genussystem i dem. LÄS MER

 3. 3. "Grunderna följer vanligt sunt förnuft" : En kunskapsanalys på presentationer av källor, källkritik och källtolkning i fyra läroböcker i historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Niclas Kinell; [2018]
  Nyckelord :läroboksforskning; historieläroböcker; historiedidaktik; kunskapstyper; källor; källkritik; källtolkning; historiskt resonerande;

  Sammanfattning : This study examines how four history textbooks from two different textbook series presents the use of historical sources. Primarily the chapters, sections and exercises in the textbooks that explicitly deals with sources or source criticism as the main content i studied. LÄS MER

 4. 4. Borta bra men hemma väst : Läroböckernas tendensskiftningar i takt med politiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Nils Ahlsén; [2016]
  Nyckelord :Stalingrad D-dagen Kalla kriget Läroboksforskning Didaktik läroplan;

  Sammanfattning : En studie i historieläroböckernas gemensamma tendentiösa vinkling av öst och väst utifrån slaget vid Stalingrad och D-dagen i läroböckernsa skildringar från 1950 till 2015.... LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetsarbete och läroböcker - går de att kombinera?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Hermansson; [2016]
  Nyckelord :Genus; stereotyp; jämställdhet; jämställdhetsarbete; lärobok; läromedel; läroboksforskning; läromedelsforskning; flicka; pojke; kvinna; man; norm; normer; Blueprint 2.0.; gymnasieelever; gymnasiet;

  Sammanfattning : Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men när det gäller genus och jämställdhet har vi fortfarande mycket kvar att arbeta med. Stereotypa genusbilder finns överallt, i reklam, i tidningar, i filmer och tv-serier och hos folk i vår närhet och, som jag kommer diskutera i denna uppsats, i våra läroböcker. LÄS MER