Sökning: "Läromedelsanalys historia"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Läromedelsanalys historia.

 1. 1. Vems historia skrivs och undervisas? : En studie om hur romerna beskrivs i den svenska skolan över tid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Charlotta Anjou; [2020]
  Nyckelord :Romer; nationella minoriteter; samhälle; skola; objekt; fenomen; läromedel; undervisning.;

  Sammanfattning : Då romerna har varit en marginaliserad, exkluderad och diskriminerad minoritet i majoritetssamhället Sverige, är studiens syfte att få en bild av hur romerna, beskrivs i den svenska skolan över tid. Studien utgör två olika undersökningar utifrån fenomenologi som teori och metodansats. LÄS MER

 2. 2. Det exceptionella Europas dominans : En postkolonial studie av läromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mergim Smakolli; [2020]
  Nyckelord :Postkolonial teori; eurocentrism; kritiskt textanalys; läromedelsanalys; kolonialism; imperialism; modernism;

  Sammanfattning : This work is a postcolonial study of educational books for the subject of history for upper secondary school. The purpose is to analyze to which extent the educational books fulfill the demands from the Swedish school curriculum to offer education which supports multiculturalism and international views. LÄS MER

 3. 3. Är England och USA de enda engelsktalande länderna? En läromedelsanalys av engelska läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Schols; Isabelle Frank; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; engelska; årskurs 4–6; länders framställning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i förhållande till eurocentrismen undersöka vilka engelsktalande länder som representeras samt hur de länderna framställs i läroböcker för ämnet engelska för årskurs 4–6. I studien har två frågeställningar besvarats vilka var: Vilka länder finns representerade i läroböckerna? och Hur framställs länderna i läroböckerna? Den teoretiska utgångspunkten för studien har utgått från teorier om eurocentrism. LÄS MER

 4. 4. Undervisningspraktik, kritik, och granskning: en kunskapsöversikt över svenska historieläroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Julin; Jönsson Peter; [2020]
  Nyckelord :Läromedel; Läromedelsanalys; Läromedelsgranskning; Textbook; Teaching Aid; Historia; History; Swedish;

  Sammanfattning : In this paper we aim to answer the question: “What kind of teaching practice, criticism, and review is most prominent in the current research about Swedish history school books and literature ?”. Swedish school books was governed and quality controlled by the state and school ministry between the years 1938 and 1991. LÄS MER

 5. 5. Historiebruk i läromedel : En läromedelsanalys av fyra läromedel i historia för åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Norrmén; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; läromedelsanalys; läroböcker; forntiden; vikingatiden;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras de delar som berör forntiden och vikingatiden, i fyra utvalda läromedel för historia i årskurs 4–6. Analysen syftar till att undersöka om och hur dessa läromedel svarar på kursplanens uttryckliga krav på att undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för hur historia kan användas utifrån olika syfte och mottagare. LÄS MER