Sökning: "Läromedelsanalys religion"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Läromedelsanalys religion.

 1. 1. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 3. 3. En heteronormativ diskurs i förändring : En diskursanalys av kön och genus i två läromedel för religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Måns Peltonen; Andréa Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Christianity; discourse analysis; equality; gender; islam; judaism; picture analysis; sex; teaching materials; textbook; textbook analysis.; Bildanalys; diskursanalys; genus; islam; judendom; jämställdhet; kristendom; kön; läromedel; läromedelsanalys.;

  Sammanfattning : As teacher students, we have on many occasions come across and studied different textbooks for religion. The purpose of this bachelor thesis is to research how sex and gender are presented in the textbooks for the course “religion 1” in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Läroböcker i religionskunskap: En diskursanalys av hur homosexualitet framställs i läroböcker för grundskolans senare del åk 7 - 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Linda Svedman; [2017]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; homosexualitet; diskursanalys; religionsundervisning; religion; homosexualitet skolan.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en diskursanalys som granskar läromedel i religionskunskap, riktade till grundskolans senare år, utifrån Lgr11. Syftet är att se vilka normer och värderingar som kommer till uttryck när homosexualitet omnämns, samt hur detta förhåller sig till skolans värdegrund samt läroplan. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om läromedel, om att hitta ett vettigt nån gång : En kvalitativ innehållsanalys av de abrahamitiska religionerna i läromedlen Under samma himmel och Religion: för gymnasiet 1 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Rebecka Vigren; [2017]
  Nyckelord :Läroboksgranskning; Lgy11; religionskunskap; kvalitativ innehållsanalys; de abrahamitiska religionerna; Under samma himmel; Religion 1; läromedelsanalys.;

  Sammanfattning : In 2015 Skolverket presented a study which said that new editions of textbooks are too alike the old editions, and therefore have difficulties to meet the educational requirements set by Lgy11. The aim of this study is therefore to analyze how the textbooks Under samma himmel and Religion: för gymnasiet 1 portrays Judaism, Christianity and Islam to see if they reach a specific goal of Lgy11. LÄS MER