Sökning: "Läs- och skrivinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade orden Läs- och skrivinlärning.

 1. 1. Digitala verktyg i grundskolan : En studie om vilken betydelse digitala verktyg har för läs- och skrivinlärning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Niklas Rönningborn; Arbër Robeli; [2021]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; motivation; samarbete;

  Sammanfattning : Skolan och samhället har under de senaste decennierna gått igenom en digital revolution. Digitala verktyg blir allt viktigare att lära sig använda och kommer vara en förutsättning för att följa med i samhällets utveckling. LÄS MER

 2. 2. ASL – att skriva sig till läsning : En studie om F-3 lärares perspektiv på metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sarah Vennerström Weinestad; [2021]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; iWTR; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex lärare i årskurs F–3 upplever och beskriver arbetet med ASL-metoden och hur metoden påverkar elevers läsutveckling. Studiens syfte besvaras med hjälp av en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Teorier om läs- och skrivförmågan Whole Language – vad är det? : En hermeneutisk textanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Antonia Liljefors; [2021]
  Nyckelord :Whole Language; Phonics; The Reading Wars; Goodman; läs- och skrivinlärning; lärande; teorier;

  Sammanfattning : For decades, together with his colleague and wife Yetta, Kenneth Goodman has been lionized and vilified by educators and education decision makers on both sides of the Atlantic. Kenneth Goodman was on point of the attack on whole language in The Reading Wars in the mid-1990s. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i tidig läs- och skrivinlärning i förskoleklass och årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ann-Helen Stålbring; [2021]
  Nyckelord :Digital teknik; digital utveckling; digital förmåga; ASL - Att skriva sig till läsning; STL – Skriva sig till lärande; appar och webbaserade program; F-3.;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har ett stort informationsflöde genom den digitalisering som är gjord och som ständigt är under utveckling. I denna digitalisering finns det många olika användningsområden och i skolan finns det många ämnen med olika arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Handskrift i jämförelse med digital skrift : En undersökning om handskrift och digital skrifts påverkan på elevers skrivinlärning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Gunnarsson; Erik Åhman; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; grundskolan; handskrift; skrivinlärning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skapad för att belysa om syftet som är att jämföra skrivandet pådigitala verktyg och att skriva för hand. Vad finns det för positiva samt negativa effekter när man väljer att implementera dessa resurser i klassrumsundervisningen? Forskningsöversikten grundar sig i 13 artiklar som hittats med hjälp av söksträngar från databaserna ERIC och SwePub samt genom manuella sökningar. LÄS MER