Sökning: "Läs- och skrivsvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 996 uppsatser innehållade orden Läs- och skrivsvårigheter.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Assisterande teknik i anpassad grundskola : Några lärares åsikter om användande av assisterande teknik i anpassad grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Johannesson; [2024]
  Nyckelord :Assisterande teknik; anpassad grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; läs- och skrivsvårigheter och special undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att knäcka koden! : En kvalitativ intervjustudie om metoder för att underlätta matematikundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tilda Hugosson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Något som har konstaterats i flera studier är att matematikämnet påverkas avläs- och skrivsvårigheter. Detta väckte ett intresse till att ta reda på metodersom lärare använder för att anpassa undervisningen till elever som harsvårigheter i läsning och skrivning. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inte en självklarhet för lärare i grunskolan : Lärares erfarenheter av att möta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grunskolans tidigare åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Olsson; [2024]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; stöd; anpassningar; undervisning;

  Sammanfattning : All children have the right to an equitable education based on their different prerequisites.Schools should give all pupils the opportunity for a well-functioning education. Pupils whohave any form of reading and writing difficulties have the right to adaptation based on theirindividual needs and prerequisites. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter i arbetsmomentet läsning : En kvalitativ intervjustudie om sju svensklärares arbete   med elever med läs- och skrivsvårigheter på högstadiet (åk 7–9)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Wedlund; [2024]
  Nyckelord :anpassningar; likvärdig undervisning; litteraturundervisning; läs-och skrivsvårigheter; läsning; svenskundervisning; svensklärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka sju verksamma svensklärares beskrivna arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter i arbetsmomentet läsning på högstadiet samt vilka uppfattningar dessa svensklärare har gällande läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER