Sökning: "Läsarter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Läsarter.

 1. 1. Samtalets läsarter : En kvalitativ studie om gymnasieelevers förmåga att inta läsarter i litteratursamtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; skönlitteratur; svenska; litteratursamtal; gymnasieskolan; didaktik.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever kan inta och utveckla att inta olika läsarter. LÄS MER

 2. 2. "Skönliltteraturen är mitt favoritläromedel" : En studie om hur grundlärare i svenska arbetar med boksamtal i årskurs 4-6

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Zandra Kängström; Angelica Lönn; Magdalena Rydersten; [2020]
  Nyckelord :Booktalk; litteraturetalk; Tengberg’s reading types; Langer’s performance worlds; Chamber’s conversation model; Teacher of Swedish; grade 4–6; Boksamtal; litteratursamtal; Tengbergs läsarter; Langers föreställningsvärldar; Chambers samtalsmodell; svensklärare; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur och varför svensklärare i årskurs 4–6 använder sig av boksamtal i sin undervisning. Tidigare forskning visar många fördelar för elevernas kunskapsutveckling genom att de får samtala om böcker och där är Chambers samtalsmodell i fokus. LÄS MER

 3. 3. Läsarter – hur ska det läsas? : En systematisk litteraturstudie om läsarters förekomst och efterfrågan i svenskämnet i högstadiet och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; läsning; sakprosa; skönlitteratur; högstadiet; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka läsarter för skönlitteratur och sakprosa som elever intar, vilka de förses med och vilka som efterfrågas av olika aktörer. Genom att undersöka läsarter genereras kunskap om hur läsundervisning utformas och hur väl den möter olika aktörers efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Läsningar på ytan och djupet : En jämförelse av två läroböcker i Svenska 1 riktade till yrkesprogram respektive högskoleförberedande program

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Therese Nelson; [2020]
  Nyckelord :lärobok; yrkesprogram; högskoleförberedande program; läsarter; modelläsare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att jämföra uppgifter som finns i samband med litterära texter i litteraturavsnitten från två läroböcker i Svenska 1. Den ena läroboken, Insikter i svenska (Harstad & Tanggaard 2011), riktar sig till yrkesprogram och den andra läroboken, Språket och berättelsen (Gustafsson & Wivast 2017), riktar sig till högskoleförberedande program. LÄS MER

 5. 5. I faktakunskapens tidevarv : Hur läsning av skönlitteraturen kan brygga utbildning och bildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :Bildning; Faktakunskap; Läsarter; Religionskunskap; Skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka om arbete med skönlitteratur och skilda läsarter i religionskunskapsundervisningen kan uppfylla både utbildnings- som bildningsmål. Genom textanalys har tre textbidrag undersökts och tolkats. LÄS MER