Sökning: "Läsbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Läsbarhet.

 1. 1. Voy a escuchar el silencio : Att välja låtttexter till undervisningen genom läsbarhetsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Frida Alatalo; [2021]
  Nyckelord :Läsbarhet; förkunskaper; läsförståelse; språkdidaktik; spanska; musik; grammatik; ordkunskap; huvudverb; semantik.;

  Sammanfattning : In a classroom context, the readability of a text can be measured in many ways; one of them is to study the set of words and grammar in the text, and decide if they are a part of a student´s linguistic knowledge. This study concentrates on investigating the method for measuring readability when it comes to choosing a text for students learning advanced Spanish. LÄS MER

 2. 2. Laddningstid och användarupplevelse för responsive webbdesign vs. fixerad webbdesign inom e-commerce

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jenna Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Responsive webbdesign; fixerad webbdesign; e-commerce;

  Sammanfattning : Att använda fixerad webbdesign, endast anpassad efter större skärmar påverkar ofta användarupplevelsen för en webbsida negativt. Läsbarhet minskar och navigering blir sämre. Inte minst för webbsidor inom domänen e-commerce. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet online för människor med dyslexi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Imdat Percin; [2021]
  Nyckelord :Tillgänglighet; WCAG; webbtillgänglighet; dyslexi; läsbarhet.;

  Sammanfattning : The most difficult thing for people with dyslexia in the internet environment is to access written information. They want to have access to information on the Internet without any problems. The purpose of this research is to contribute to the principles and functions of accessibility by benefiting from experiences from people with dyslexia. LÄS MER

 4. 4. Natural Language Processing techniques for feedback on text improvement : A qualitative study on press releases

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Björner; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; press release; readability; text bias; sentiment analysis; Språkteknologi; pressmeddelande; läsbarhet; språklig bias; ämnesanalys;

  Sammanfattning : Press releases play a key role in today’s news production by being public statements of newsworthy content that function as a pre-formulation of news. Press releases originate from a wide range of actors, and a common goal is for them to reach a high societal impact. LÄS MER

 5. 5. Information från myndigheterna : En studie i tillgänglighetsanpassning av krisinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; crisis communication; reading difficulties; plain language; readability agencies; SMS; covid-19; Tillgänglighet; kriskommunikation; lässvårigheter; klarspråk; läsbarhet; myndigheter; sms; covid-19;

  Sammanfattning : Vid krissituationer som berör en hel nation är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan myndigheter och medborgare fungerar. Den måste vara utformad på ett tillgängligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. LÄS MER