Sökning: "Läsförståelse"

Visar resultat 16 - 20 av 1040 uppsatser innehållade ordet Läsförståelse.

 1. 16. Kan intensivträning med reciproka textsamtal leda till bättre läsförståelse och läsintresse? : En jämförande studie mellan träning i mindre grupp och ordinarie helklassundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annika Pettersson; Annika Åström; [2019]
  Nyckelord :interventioner; lässtrategier; avkodning; ordförråd; inferenser; förförståelse;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate whether intensive training with reciprocal teaching in a smaller group in grade 3 can lead to improved reading comprehension and reading interest for children with reading impairment. A comparison was made between the intervention in a smaller group and regular class-room instruction. LÄS MER

 2. 17. Fantasylitteraturens didaktiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vivianne Haki Ramcharan; Linda Hauksdottir; [2019]
  Nyckelord :fantasy; identity; literature; reading comprehension; education; fantasylitteratur; idenitet; litteratur; läsförståelse; läslust; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka fantasylitteraturens didaktiska möjligheter i klassrummet. Genom att introducera material som fångar elevernas intresse tror vi att man kan öka läsförståelse och engagemang. Till metod har vi i vår kunskapsöversikt systematiskt sammanställt forskning som vi hittat under hösten 2018. LÄS MER

 3. 18. Att få med alla på tåget : Att skapa en modell som hjälper alla elever att tolka instruktioner: en interventionsstudie med specialpedagogiskt fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Andrew Johansson; Emma Wännman; [2019]
  Nyckelord :Literacy; läsförståelse; språklig sårbarhet; kollegialt samarbete; nationella prov;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how teachers and special education teachers, through collegialcooperation, can help all students and especially those in special needs. This is done by creating aneducational model that will eliminate obstacles in terms of school difficulties and help students tointerpret instructions in examinations, for example those of the national tests in Swedish at uppersecondary school. LÄS MER

 4. 19. Språket i matematiken : En studie om läsförståelsens betydelse i matematikens textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Anna Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Läsutveckling; läsförståelse; matematik; matematiktester;

  Sammanfattning : Matematiken finns i hela vårt samhälle och matematiken är ett huvudämne i skolan. Kunskap i matematik behövs för att kunna värdera, förstå och kritiskt granska information. LÄS MER

 5. 20. Att göra inferenser : Faktorer och undervisningsmetoder som påverkar inferensförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Sällberg; Rebecca Hugoh; [2019]
  Nyckelord :inferenser; textbaserade och modellbaserade inferenser; år F-3;

  Sammanfattning : I dagens kommunikationssamhälle är det nödvändigt att kunna förstå texter för att ta del av samhällets information. Läsförståelse är därmed en grundläggande förutsättning för att klara sig i samhället. LÄS MER