Sökning: "Läsfrämjande projekt för barn och unga"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Läsfrämjande projekt för barn och unga.

 1. 1. Folkbibliotekets läsfrämjande projekt för barn och unga relaterat till forskning inom läsfrämjande : Med särskilt avseende på barnperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svensson; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Folkbibliotek; Fri läsning; Innehållsanalys; Inre läsmotivation; Läsattityd; Läsfrämjande projekt för barn och unga; Läsintresse;

  Sammanfattning : The thesis consists of an empirically based qualitative content analysis of four Swedish reading promotion program reports of concluded and evaluated public library run reading promotion programs aimed at children and young adults. The empirical material was confronted with research findings in reading promotion activities. LÄS MER

 2. 2. Idrottsföreningar och folkbibliotek : en kvalitativ studie av läsfrämjande projekt riktade mot idrottande barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emmelie Ernst; Julia Fantenberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Läsfrämjande projekt; barn och unga; bibliotek; idrottsföreningar; ansökningar; Statens kulturråd.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to study why public libraries and athletic clubs want to collaborate and how the collaboration can promote reading to children and young people. The Swedish Arts Council granted three million Swedish crowns to public libraries and athletic clubs that collaborated during 2013 and 2014. LÄS MER