Sökning: "Läslyftet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Läslyftet.

 1. 1. Läslyftets betydelse med fokus på läsförståelse av faktatexter En kvalitativ studie av några mellanstadielärares erfarenheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Gemrud; Karin Ingemalm; [2020-01-15]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegiala lärandet; läsförståelse; faktatexter; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse hur tolv mellanstadielärare på tre olika skolor utvecklat undervisningen kring läsförståelse av faktatexter utifrån Läslyftets betydelse. Specifikt fokus riktas mot elever i svårigheter att förstå faktatexter de läst. LÄS MER

 2. 2. Kollegialt lärande – Individ eller kollektiv professionsutveckling? : En studie om Läslyftet och det kollegiala lärandet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Suchada Phothisingha; [2020]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegialt lärande; kollektivt lärande; gemensam kunskap; samsyn; samförstånd; samverkan; förskollärare; hermeneutik; kvalitativ; kompetensutveckling; kunskapsutveckling; professionsutveckling; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att undersöka hur ”Läslyftet och det kollegiala lärandet” bidrar till förskollärares individuella och kollektiva professionsutveckling. I den här studien används den kvalitativa ansatsen som undersökningsmetod och den hermeneutiska synsättningen ger fördjupad förståelse av hur förskollärarnas utsagor kontextualiseras. LÄS MER

 3. 3. ”Vi har fått så många böcker, så många böcker att vi inte vet var vi ska göra av alla” - Ett slag för barnboken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Priscilla Perez; Therese Wängström; [2020]
  Nyckelord :Barnboken; Literacy; Högläsning; Multimodalitet;

  Sammanfattning : Enligt forskare har högläsningen i förskolan hamnat i bakvattnet, då det ofta upplevs som en övergångsaktivitet eller som en lugnande aktivitet. Regeringen har arbetat fram Läslyftet som en fortbildningsinsats vars syfte är att barns läs- och skrivförmåga ska växa och ge förutsättningar för att utveckla kvaliteten i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och samspel i språkutvecklande undervisning ur ett flerspråkigt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Farangis Djerf; [2020]
  Nyckelord :multilingualism; knowledge and language development teaching; interaction; multimodality; translanguaging; scaffolding; IRF pattern; Think-Pair-Share model part; Läslyftet;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the present study is to find out how three high school teachers with different subject skills use interaction and interplay in their teaching. The main part of the study is based on observations of six different class sessions in history, religion, Swedish as a second language and regular Swedish. LÄS MER

 5. 5. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER