Sökning: "Läsmodeller"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Läsmodeller.

 1. 1. Läsförståelse som ett ämnesövergripande ämne : En kvalitativ studie om ämneslärares upplevelser av läsundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christian Lindell; Mikael Nastic; [2014]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsmodeller; läspedagogik;

  Sammanfattning : Uppsatsen påbörjades med den senaste PISA-undersökningen i åtanke, där den nedåtgående trenden vad gäller läsförmåga var något som behövde problematiseras. Målet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma ämneslärare förhåller sig till läsförståelseutveckling och hur ämneslärares förhållningssätt kan förklaras i relation till tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Vampyren som inspirationskälla : En didaktisk studie i teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Louise Ekberg; Karin Johansson; [2011]
  Nyckelord :Vampires; Dracula; Twilight; Gilles de Rais; Elizabeth Báthory; Vlad Tepes III; Folkloric myths; Teaching literature; Upper Secondary School; Reading models; Horror literature; Vampyrer; Dracula; Om jag kunde drömma; Twilight; Gilles de Rais; Elizabeth Báthory; Vlad Tepes III; Folkmyt; Litteraturundervisning; Högstadiet; Läsmodeller; Skräcklitteratur;

  Sammanfattning : Detta är en studie om det går att använda vampyrer som inspirationskälla i undervisningen på högstadiet. Syftet är att besvara följande frågeställningar:Hur kan vampyrtemat motiveras och användas i klassrummet med skräcklitteratur som Dracula (1897) och Om jag kunde drömma (2005), som är första delen i Twilight serien, som utgångspunkt?Vilka modeller inom litteraturundervisning finns att tillämpa för vampyrtemat?För att besvara frågeställningarna har närläsning använts som metod. LÄS MER