Sökning: "Läsning – historia – Sverige – 1900-talet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Läsning – historia – Sverige – 1900-talet.

  1. 1. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Johanna Larsson; [2018]
    Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

    Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER