Sökning: "Läsning – historia"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Läsning – historia.

 1. 1. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 2. 2. Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Läsning; läsförståelse; lässtrategier; digitala läromedel; läsguidesfrågor; situerad praktik; metakognitiv medvetenhet; inferenser; ytnivå; textbas; situationsmodell;

  Sammanfattning : Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. LÄS MER

 3. 3. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju en skola för alla" : En observations- och intervjustudie om hur lärare kan undervisa språkutvecklande i historia för att möta variationen av elevers olikheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Samhällsstudier och didaktik

  Författare :Charlotta Toftgård; [2018]
  Nyckelord :language-enhancing methods of working; students’ differences; history instruction; guidance and stimulation; språkutvecklande arbetssätt; elevers olikheter; historieundervisning; ledning och stimulans;

  Sammanfattning : Undervisningen i historia ska utformas så att alla elever utvecklar kunskaper. I varje elevgrupp finns det samtidigt en variation av elevers olikheter och deras förutsättningar och behov skiljer sig åt. Lärare behöver utgå från denna variation för att skapa möjligheter för alla elever att lära. LÄS MER

 5. 5. Älvstrandens badpark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Isabelle Petersson; [2018]
  Nyckelord :Badhus; badpark; bad; arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Närheten till vatten är viktigt för många av oss människor. Vatten som i sjöar och hav kan ge både avkoppling och ro, något att titta på i stillsamhet, något att uppleva i storm, något att åka på. LÄS MER