Sökning: "Läsning Umeå Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Läsning Umeå Universitet.

 1. 1. "Att bära livet som det var" : En naturalistisk läsning om hur naturalismen lyckas genom att misslyckas i Niels Lyhne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Niels Lyhne; J.P. Jacobsen; naturalism; idealism; ateism; moderna genombrottet; Brandes;

  Sammanfattning : In this essay I will be examining the protagonist Niels Lyhnes naturalistic ambitions in J.P. Jacobsens novel Niels Lyhne (1880), more accuratley how the novel Niels Lyhne succeedes as a naturalistic novel through the failure of the protagonist Niels Lyhnes own ambition to live by the ideals of naturalism. LÄS MER

 2. 2. Skrattet är allt som blir kvar : En studie om kvinnor, humor och det smärtsamma i Ottessa Moshfeghs Ett år av vila och avkoppling och Carrie Fishers Vykort från drömfabriken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Hanna Konnebäck; [2022]
  Nyckelord :Humor; Kvinnlig humor; Carrie Fisher; Ottessa Moshfegh; Sorg;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar humor i texter skrivna av kvinnor, samt humors funktion och framställning genom några utvalda kvinnliga humordrag i förhållande till tragiska, svåra ämnen. Uppsatsen utgår från två verk – Ett år av vila och avkoppling av Ottessa Moshfegh och Carrie Fishers Vykort från drömfabriken. LÄS MER

 3. 3. Motivation för en läsande framtid - En kombinerad studie av lärares och elevers läsinställning och faktorer som kan påverka elevers läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Johanna Blomberg; Alva Lundvall; [2022]
  Nyckelord :Läsmotivation; skönlitteratur; mellanstadiet; lärares kognition; elevers motivation;

  Sammanfattning : Det pågår ständiga diskussioner om barns intresse för läsning, och hur intresset för böcker minskar i takt med stigande ålder. PIRLS-studien diskuteras ofta och visar att nästan en tredjedel av svenska elever inte tycker om läsning. LÄS MER

 4. 4. Att skapa läsmotiverade elever - En kvalitativ studie som synliggör lärares stimulerande arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ivana Babic; Åsa Eldeklint; [2022]
  Nyckelord :mellanstadiet; läslust; läsundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur ett urval lärare i årskurs 4–6 skapar en stimulerande läsmiljö och motiverar elever till läsning av skönlitteratur. Studien tog avstamp från semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs 4–6 och utgick från självbestämmandeteorin, för att undersöka vilka arbetsmetoder som används för att stimulera både den fysiska och sociala läsmiljön. LÄS MER

 5. 5. All English and No Code-switching : A thematic analysis of writing behaviours among EMI master's students

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Calum James; [2022]
  Nyckelord :code-switching; EMI; master’s students; multilingualism; code-switching; EMI; flerspråkighet; mastersstudenter;

  Sammanfattning : As a kind of education strategy, English as a medium of instruction (EMI) has become increasingly widespread across the world in recent years. The increased adoption means that many students are performing study activities such as reading, writing, and giving presentations in English all while maintaining and using a native language in other situations. LÄS MER