Sökning: "Läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 1058 uppsatser innehållade ordet Läsning.

 1. 1. Det är tråkigt att läsa - en studie om mellanstadiepojkars attityd till skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Olsen; Sarah Witt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många pojkar slutar läsa böcker redan i 10-årsåldern. De har alltså knappt hunnit komma in i den så kallade bokslukaråldern1 , innan de överger böckerna. LÄS MER

 2. 2. Studie om produktutveckling i praktiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Alexander Yoo; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag utforskat vissa moment berörande produktutveckling genom praktiskt utförande. Jag har fokuserat på tillverkning, då både samarbete och kommunikation är för mig (studerande) outforskade faktorer som påverkar ett produktutvecklingsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Användning av bilder och modaliteter under högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanna G. Wikström; [2018]
  Nyckelord :Reading aloud; pictures; picture book; interactivity; visual knowledge; modalities; multimodality; voice; gestures; body language; Högläsning; bilder; bilderbok; interaktivitet; visuell kunskap; modaliteter; multimodalitet; röst; gester; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera lärares högläsningspraktik i årskurs 1–3 med fokus på användningen av bilder och andra modaliteter. Genom att observera sex lärare under deras högläsningstillfällen studeras hur de ger elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och förmågor. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare för att öka elevers läsförståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; Läsförståelsestrategier; Modellering; Samspel; Textläsning på varierande sätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att utforska momentet läsförståelse för att belysa hur lärare arbetar för att öka elevers läsförståelse eftersom resultat från PISA:s (2012) och PIRLS (2011) undersökningar visar att elevers läsförståelse försämrats drastiskt under de senaste åren i den svenska skolan. För att få kunskap om hur lärare arbetar för att öka och stimulera elevers läsförståelse gjorde jag en kvalitativ forskning med en induktiv syn där jag kopplat samman teori och tidigare forskning inom området. LÄS MER

 5. 5. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER