Sökning: "Lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet Lässvårigheter.

 1. 1. FINNS DET NÅGOT SAMBAND MELLAN LÄSNING OCH TAKT/RYTM?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elisabeth Larsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :takt; rytm; läsning; avkodning; förståelse; SVR; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan läsning och takt- och rytmförmågan. Om sambandet bekräftas, är studiens huvudsyfte utifrån en specialpedagogisk aspekt, att i ett längre perspektiv främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Intensiv lästräning genom metoden upprepad läsning med högstadieelever i lässvårigheter : En interventions- och enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Angelica Borgh Westin; Linn Andersson; [2020]
  Nyckelord :Bristande läsning; intensivträning; läsflyt; äldre elever; motivation; självförtroende; metakognition;

  Sammanfattning : This study investigates to what extent an intensive reading intervention of two weeks, based on repeated reading, can improve the reading fluency for students with reading difficulties in secondary school. The study also investigates how the students evaluated the intervention based on repeated reading. LÄS MER

 3. 3. Lässvårigheter och sociala konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Märta Jonzon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bakomliggande faktorer för lässvårigheter : Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marie Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reading difficulty; phonologic awareness; word-decoding; working memory; dyslexia; concentration difficulties; motivation; self-image; Lässvårigheter; fonologisk medvetenhet; ordavkodning; arbetsminne; dyslexi; koncentrationssvårigheter; motivation; självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. LÄS MER

 5. 5. Lärares, speciallärares och specialpedagogers upplevelser av arbete och samarbete kring lässvårigheter på gymnasiet : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Erika Olofsson; Erika Larsson; [2020]
  Nyckelord :Rutiner; kartläggning; screening; språkliga svårigheter; anpassningar; intervention;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how Swedish teachers, special needs teachers and special education teachers experience cooperation in assessments and pedagogical practices towards upper secondary school students facing reading difficulties. We also aim to investigate how these pedagogues experience cooperation in providing appropriate support for these students. LÄS MER