Sökning: "Lättläst"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade ordet Lättläst.

 1. 1. Lättläst: Är det verkligen lättare? : En undersökning av fyra lättlästa texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emelie Holling; [2019]
  Nyckelord :lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar vilka karaktäristiska drag fyra olika lättlästa böcker har. I denna studie undersöks inte hela böckerna, utan kortare textutdrag på ca 1000 ord per utdrag. LÄS MER

 2. 2. Skriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillräckligt lättläst? : En textanalys av samhällsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anton Öberg; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; textanalys; text; lättläst; myndighetstext; samhällsinformation; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker de grafiska och språkliga skillnader som uppstått när Svenska myn-digheter skriver om sin samhällsinformation till lättläst. Den analyserade texten är från Myn-digheten för samhällsskydd och beredskap, texten Om krisen eller kriget kommer. LÄS MER

 3. 3. Ideofoners användning i svenska : En korpusundersökning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Joakim Hagström-Krüger; [2019]
  Nyckelord :ideophones; onomatopoeia; interjections; ideofoner; onomatopoesi; interjektioner;

  Sammanfattning : Ideofoner i svenska har inte studerats i någon större utsträckning. Fenomenet ideofoner har uppmärksammats mer i andra språk, främst i språk i delar av Asien och Afrika. Traditionellt har de betraktats som en underkategori till interjektioner. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ideofoner används i det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasieelever upplever lättlästa texter inom naturvetenskapsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Mazon Larson; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; Gymnasienivå; Anpassade texter;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges skola har eleverna rätt till anpassad undervisning. Den stöd kan ta form av anpassad material som lättläst anpassade texter, versioner av texter som är lättare att förstå för elever med lässvårigheter. Däremot finns det för lite eller inget lättläst material alls för elever i naturvetenskapsprogram på gymnasienivå. LÄS MER

 5. 5. Lättläst med färre förstadeltagare : En jämförande analys av original och lättläst version av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Holm; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; systemisk-funktionell grammatik; abstraktionsnivå; processer; förstadeltagare;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att utifrån systemisk-funktionell grammatik jämföra abstraktions- nivån i lättläst och originalversion av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer. Studien, som gjorts på två utdrag ur romanen, visar att den lättlästa versionen är mindre abstrakt än originalet eftersom den innehåller avsevärt färre stämningsskapande processer samt renodlar förstadeltagarna, som även de är färre. LÄS MER