Sökning: "Läxor vision och verklighet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Läxor vision och verklighet.

 1. 1. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Reuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Leva i skolan : - En lärarstuderandes önskan om ett självmordsfritt Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Tina Kling; [2006]
  Nyckelord :Suicide; school; Självmord; skola;

  Sammanfattning : Självmord är ett folkhälsoproblem, årligen tar ca 1500 livet av sig i Sverige och 1/3 av dessa är under 24 år. Vad krävs egentligen för att rädda ett av dessa liv? Ambivalensen hos självmordsbenägna människor är sedan tidigare ett känt faktum, men jag frågar mig själv som blivande lärare vad skolan kan göra för att minska antalet självmord/självmordsförsök?Lärare är och förblir den minst utnyttjade tillgången, när det gäller att förhindra självmord. LÄS MER