Sökning: "Lågränteläge"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Lågränteläge.

 1. 1. Diskonteringsränta på pensionsförpliktelser - Användningen av IAS 19 i lågränteläge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Jassim; Caroline Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :Lågränteläge; Pension; IAS 19; Diskonteringsränta; Pensionsförpliktelser;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hanteringen av pensionsförpliktelser enligt IAS 19 har länge varitomdebatterad, speciellt valet av diskonteringsränta. Diskonteringsräntan som får användasska härstamma från statsobligationer eller företagsobligationer enligt standarden. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstruktur i svenska aktiebolag : En kvantitativ studie på onoterade och noterade företag i Sveriges unika lågränteläge

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Nils Thörnevik; Kasper Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur värderas bostadsavgiften i olika räntelägen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Carmesten; Tom Jörlén; [2018]
  Nyckelord :Prisutveckling; månadsavgift; bostadsrätt; diskonteringsränta; regressionsanalys.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Sverige har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och ränteläget har ändrats radikalt. När det kommer till bostadsvärdering finns det flera faktorer som spelar in, och denna uppsats ämnar till att undersöka månadsavgiftens påverkan på slutpriset samt försöka förklara hur värderingen av avgiften på en bostad förändras när ränteläget ändras. LÄS MER