Sökning: "Lågriskanomalin"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Lågriskanomalin.

 1. 1. Existerar lågriskanomalin? : - En studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ek; Jesper Ström; [2020]
  Nyckelord :Lågriskanomalin; volatilitet; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; capital asset pricing model;

  Sammanfattning : Anomalier ligger till grund för investeringsstrategier som används för att förvalta biljontals dollar. Anomalier frångår vedertagen teori som implicerar att abnormal avkastning inte är möjlig över tid. En anomali som bevisats ge långsiktig abnormal avkastning är lågriskanomalin. LÄS MER

 2. 2. Lågriskanomalin på den svenska aktiemarknaden : En studie om skevhetsrisk och dess betydelse för överpresterande lågbetaaktier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Löfgren; Andreas Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Low risk anomoly; Skewness; Coskewness; Three-moment CAPM; Three-dimensional optimization.; Lågriskanomalin; Skevhet; Coskewness; Three-moment CAPM; Tredimensionell optimering.;

  Sammanfattning : Bakgrund I snart ett halvt sekel har aktier med lågt beta visat sig generera hög avkastning i förhållande till risk. Denna observation brukar benämnas lågriskanomalin och ända sedan fenomenet uppmärksammades av Black 1972 har olika studier försökt förklara orsaken till dess förekomst. LÄS MER