Sökning: "Långsiktig planering"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden Långsiktig planering.

 1. 1. Framtiden som aldrig kom : En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2021]
  Nyckelord :Planeringshistoria; Viskafors; Generalplan; Översiktsplanering; 1960-talet.;

  Sammanfattning : Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. LÄS MER

 2. 2. Sommargågatan : en långsiktig dialog för det tillfälliga och en tillfällig dialog för det långsiktiga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Maria Andersson; Therese Persson; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; inflytande; medborgardeltagande; medborgardialog; temporära platser; sommargågator;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för kommuner att använda sommargågator som en temporär plats med syfte att utforma något tillfälligt i gaturummet. Sommargågatan kan genom att skapa en fysisk förändring bidra till ett mer konkret förslag för medborgarna och visa hur gatan skulle kunna användas annorlunda. LÄS MER

 3. 3. Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hilda Karlsson; Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Strategic management; strategic planning; strategic entrepreneurship; business planning; business process re-engineering; economic crises; implementation; innovation; leadership; crisis communication; corporate strategy; risk management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas ett bolags ekonomistyrning av en kris? : En fallstudie på Scandic Hotels Group AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isak Bengtsson; Måns Tjelander; [2021]
  Nyckelord :Management Accounting Systems; Management Control; Financial Crisis; Crisis Management; Risk Management; Hotels; Corona Crisis; Ekonomistyrning; ekonomistyrningens nivåer; finansiella kriser; krishantering; riskhantering; hotell; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ge insikt i hur Scandic Hotels Group AB:s (Scandic) ekonomistyrning påverkades över strategisk, taktiskt och operativ nivå av Coronakrisen. Tidigare studier kring ekonomistyrning under en kris lyfte fram ett skiftat fokus och att framförallt planering, kontroll, kommunikation och information påverkades. LÄS MER

 5. 5. Fysisk planering för ökat vattenbruk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Åsberg; [2021]
  Nyckelord :Vattenbruk; fysisk planering; översiktsplan; vattenplanering; vattenanvändning; markanvändning; livsmedelsstrategin; allmänt intresse; strandskydd; fiskodling; musselodling; algodling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det svenska vattenbruket är en liten näring men som har potential till att utvecklas till en allt större och långsiktigt hållbar näring. Vattenbruket har under de senaste åren fått ett ökat politiskt intresse och är idag en del av Sveriges livsmedelsstrategi. LÄS MER