Sökning: "Långsiktig prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Långsiktig prestation.

 1. 1. Uppköp eller nedköp?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viggo Bastigkeit Ericstam; Johan Eriksson; Arvid Widén; [2019]
  Nyckelord :Börsintroduktion; Företagsförvärv; Långsiktig prestation; Norden; Kvantitativ studie; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker inverkan av förvärv på nyligen börsintroducerade företags långsiktiga prestation. Studien kombinerar teorier om börsintroduktioners prestation på lång sikt respektive teorier om hur förvärv påverkar ett företags prestation. LÄS MER

 2. 2. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsutveckling ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ fallstudie av tjänstemän på XY Energy Organization

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Schill; Julia Fridén; [2019]
  Nyckelord :ledarskapsutveckling; ledaregenskaper; organisationskultur; medarbetarperspektiv; medarbetarupplevelse;

  Sammanfattning : För att uppnå en hög prestation på företag satsas miljontals kronor på ledarskapsutveckling varje år. Det huvudsakliga syftet med dessa är att utveckla medarbetarna genom sina chefer. Trots detta glöms medarbetarperspektivet ofta bort när dessa insatser utvärderas. LÄS MER

 4. 4. Nynotering: Private Equity eller icke, det är frågan : En kvantitativ studie av nynoteringars prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Björn Åkerström; [2018]
  Nyckelord :IPO; Ownership structure; Long-run abnormal returns; Underpricing; Marknadsnotering; IPO; Ägandestruktur; Långsiktig abnormal avkastning; Underprissättning;

  Sammanfattning : Studien avsåg studera Private Equity-ägda och icke Private Equity-ägda nynoteringars långsiktiga avkastning. Med hjälp av bakomliggande faktorer så som ägarstruktur, underprissättning, marknadsvärde, storlek på nynotering, ålder, bransch samt heta och kalla marknader, identifierades om det fanns skillnader och vad de i så fall kunde bero på. LÄS MER

 5. 5. Finns det koppling mellan tillskott av BCAA/grenade aminosyror (leucin, isoleucin och valin) och förbättrad fysisk prestation? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Håkansson Niklas; [2018]
  Nyckelord :BCAA; branched-chain amino acids; leucin; isoleucin; valin; grenade aminosyror; tillskott; fysisk prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: BCAA eller grenade aminosyror är ett vanligt förekommande kosttillskott. Tillskott av BCAA antas öka fysisk prestation baserat på forskningsresultat erhållna från djurexperiment och även en del forskning på människor. Resultaten är dock delvis motsägelsefulla. LÄS MER