Sökning: "Långsiktigt värdeskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Långsiktigt värdeskapande.

 1. 1. Avknoppning - En väg till värdeskapande på sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Jonassen; Axel Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Avknoppning- En väg till värdeskapande på sikt?;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Forskning kring fenomenet avknoppning har främst berört denamerikanska och europeiska marknaden. Den svenska marknaden ter sig relativt outforskadkring detta ämne och framför allt kring avkastning på lång sikt för moderbolaget ochavknoppningen. LÄS MER

 2. 2. Hur elitfotbollsföreningar arbetar med strategisk CSR och dess möjlighet att leda till lönsamhet och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Max Kankelwitz; [2019]
  Nyckelord :CSR; Samhällsengagemang; Elitfotbollsförening; strategiskt CSR; Utvärdering; Mätning; Lönsamhet;

  Sammanfattning : Vi alla har ett ansvar gentemot samhället vi lever i och det inkluderar samtliga företag men också idrottsföreningarna. Ett begrepp som har vuxit sig starkt och idag är känt som företagets samhällsansvar är Corporate Social Responsibility, CSR. LÄS MER

 3. 3. Vägen till hållbart värdeskapande : En kvalitativ studie om hållbara strategier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Pettersson; Albin Nordmark; [2019]
  Nyckelord :Hållbart värdeskapande; Livsmedelsindustrin; CSR; CSV; Delat värde; Värdekedjor;

  Sammanfattning : Forskning visar att samhället måste börja ta ansvar för hållbarheten om den värld vi känner till ska kunna bestå långsiktigt. Historiskt sett har företagen klandrats för att tära på naturen och samhällets resurser, men inom ekonomisk forskning har det växt fram tankar om hur hållbart värdeskapande kan bidra till både lönsamhet och en mer långsiktigt hållbar framtid. LÄS MER

 4. 4. ESG Integration in AP1 Systematic Equity Strategies

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Luc-Lao Avril; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Responsible investing consists of buying more sustainable stocks, or green stocks, and selling the controversial ones. As a pension fund, and with the current climate regulations, it is a concern for Första AP-fonden to know if responsible investing is a plus value for financial aspects. LÄS MER

 5. 5. Understand That Everything is Different and be Humble to the Task : An Exploratory Study on Establishment Challenges for Swedish Micro-Sized Tech Businesses in NYC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Agnes Stenbom; [2018]
  Nyckelord :Intermediary Organisations; Entrepreneurial Ecosystems; Value Co-Creation; Tech Startups; Establishment Challenges;

  Sammanfattning : Swedish micro-businesses are encouraged by the government to internationalise and participate in entrepreneurial ecosystems. Yet research on how they should be supported while doing so is thin. LÄS MER