Sökning: "Långvarig smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade orden Långvarig smärta.

 1. 1. ATT FINNA NYA VÄGAR En intervjustudie med personer som genomgått ett smärtrehabiliteringsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Eriksson; Nelly Moen; [2020-05-28]
  Nyckelord :Occupational therapy; chronic pain; activities of daily living; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har ett aktivitetsfokus och arbetar med olika patientkategorier med olika typer av funktionsvariationer och sjukdomar vars gemensamma nämnare är att dessa påverkar patientens aktivitetsutförande. En patientkategori är personer med långvarig smärtproblematik. LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvarig smärta : En litteraturstudie om ett växande folkhälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Fransson; Maria Vettese; [2020]
  Nyckelord :Acceptans; Erfarenhet; Individuell upplevelse; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med långvarig smärta är en individuell upplevelse. För många av de som är drabbade påverkar smärtan hela livsvärlden och vardagen. Detta orsakar inte bara lidande för individen, utan också stora kostnader för samhället. Syfte: Syftet var att belysa hur vuxna individer upplever att leva med långvarig smärta. LÄS MER

 3. 3. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kunskap och kompetens vid vård av multisjuka äldre med långvarig smärta : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Renata Bedyk; Anna Lind; [2020]
  Nyckelord :complex long-term pain; pain management; experience of care; specialist nurse; långvarig smärta som komplexitet; smärtbehandling; upplevelse av vård; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har lång erfarenhet av att möta och vårda multisjuka äldre som lever och lider av långvarig smärta. Smärtan kan visas som symtom orsakad av otillräckligt eller ej adekvat behandling. Det resulterar i en gradvis funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt hos multisjuka äldre. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling vid patellar tendinopati : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Fysioterapeutisk behandling; Patellar tendinopati; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hopparknä eller patellar tendinopati vilket är den kliniska benämningen är en överbelastningsskada på patellarssenan. Denna typ av överbelastningsskada uppstår på grund av repetitiva spänningar på senan. LÄS MER