Sökning: "Låt den rätte komma in"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Låt den rätte komma in.

 1. 1. Det finns inga moraliska eller omoraliska böcker : En undersökning av den didaktiska potentialen i Majgull Axelssons Aprilhäxan och John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Aprilhäxan; Majgull Axelsson; Låt den rätte komma in; John Ajvide Lindqvist; värdegrund; diskriminering; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den didaktiska potentialen i Majgull Axelssons Aprilhäxan (1997) och John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in (2004) vid värdegrundsarbete i svenskämnet på gymnasiet, samt diskutera skräckgenrens användbarhet i undervisningen i allmänhet. Verken har tolkats utifrån en värdegrundskontext för att finna lämpliga uppslag till undervisningssituationer. LÄS MER

 2. 2. Bildkompositionens verkan på emotion i film : En komparativ analys av hur bildkomposition används för att förstärka den visuella gestaltningen av huvudkaraktärernas emotioner i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Stefan Bors; [2018]
  Nyckelord :Låt den rätte komma in; Let me in; film; bildkomposition; emotion; beröra; berättarkomponent; karaktär; mobbning;

  Sammanfattning : Det primära syftet med den här studien är att ta reda på om bildkomposition har en betydande roll i den visuella gestaltningen av karaktärers emotioner. Studien grundas i en kvantitativt riktad komparativ analys som tittar på hur bildkompositionen används som förstärkande medel för den visuella gestaltningen av huvudkaraktärens emotioner och emotionella tillstånd i den svenska filmen Låt den rätte komma in jämfört med den amerikanska versionen av samma berättelse Let me in. LÄS MER

 3. 3. Färg och ljus i Låt den rätte komma in och Let Me In : En jämförande analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lex Schönbeck; Athanasios Symeonidis; [2017]
  Nyckelord :Låt den rätte komma in; Let the right one in; Let Me In; light; colour; analysis; film;

  Sammanfattning : This thesis analyses and compares colour and light in the movies Låt den rätte komma in (2008) and Let Me In (2010). Under the analysis have earlier texts about colour and light been used to distinguish and interpret the material. The result of the analysis shows that there is a big difference between the movies. LÄS MER

 4. 4. Två vampyrer, två filmklippare : En undersökning i hur karaktärer framställs genom klippning i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mathias Löfquist; [2015]
  Nyckelord :filmklippning; klippning; film; karaktärer; Låt den rätte komma in; Let me in; Jens Eder; The Clock of Character; karaktärsutveckling; adaption;

  Sammanfattning : Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik som använts i de båda filmerna. LÄS MER

 5. 5. Vampyrer, Zombies och Troll – men vad är det egentligen som skrämmer oss? : En studie om vilken samhällskritik det går att finna i tre av John Ajvide Lindqvists texter och hur han bygger upp skräcken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Therese Andersson; [2014]
  Nyckelord :Låt den rätte komma in; Hanteringen av odöda; ”Gräns”; samhällskritik; folkhem; normer; tabun.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att studera tre av John Ajvide Lindqvist verk med utgångspunkt i att det går att läsa ut samhällskritik i böckerna. Jag valde att studera detta genom att studera texternas innehåll i relation till Per Albin Hanssons tanke om ett gemensamt folkhem. LÄS MER