Sökning: "Låtskrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Låtskrivande.

 1. 1. Vikten av personliga berättelser i den politiska kontexten - Lesbisk aktivism i popmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Emilie Sand; [2020-07-06]
  Nyckelord :politisk musik; komponerande; låtskrivande; personligt; tillhörighet; berättande; HBTQ; aktivism;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas konstnärskap ur ett aktivistiskt perspektiv. Med fokus på lesbisk ochhomosexuell aktivism i popmusik, undersöks och diskuteras betydelsen av personligaberättelser i musik med samhällsförändrande syfte... LÄS MER

 2. 2. Co-writing eller självständigt låtskrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2020]
  Nyckelord :co-writing; låtskrivning; kreativa processer; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om och hur den kreativa processen skiljer sig åt när jag skriver musik självständigt eller ihop med andra, så kallad co-writing. Även hur ramverk och begränsningar påverkar kreativiteten har varit av intresse. LÄS MER

 3. 3. Metoder för låtskrivande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Malin Willén; [2020]
  Nyckelord :komposition; låtskrivande; begränsningar; kreativitet; flow;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om andra låtskrivares metoder för att skriva musik skulle påverka min kreativa process vid komponering. Genom att göra kvalitativa intervjuer med två låtskrivare har jag genom en förstudie satt upp olika kriterier för två olika metoder, en utifrån var låtskrivare. LÄS MER

 4. 4. Strategier för flow och kreativitet : Att behålla flöde i en låtskrivarprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :idétorka; kreativitet; låtskrivande; flow; självkritik; perfektionism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När soundet får bestämma : gitarrsoundets betydelse i låtskrivande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Fabian Folkesson; [2020]
  Nyckelord :Låtskrivning; gitarrsound; effektpedaler;

  Sammanfattning : Som frilansande musiker är det viktigt att kunna spela korrekt, men det är även viktigt att ha kunskapen och de konstnärliga verktygen att kunna förstärka låtars karaktärer med hjälp av olika sound. Därför har jag, under mitt sista år på musikhögskolan, fördjupat mig inom just gitarrsound. LÄS MER