Sökning: "Låttexter"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Låttexter.

 1. 1. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
  Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

  Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER

 2. 2. Låttexten i fält : Åsikter om låttexten som litteratur i debatten om Bob Dylans nobelpris i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvin Blomberg; [2019]
  Nyckelord :Låttexter; litteratursociologi; lyrik; Bob Dylan; nobelpris; Pierre Bourdieu; Svenska Akademien; Svenska dagstidningar; nobelprisdebatt; argument; litteratur; fonotext; litterärt kapital; litteratursyn; litteraturideal; Sara Danius; Ola Holmgren; konsekrationsinstans; autonomi; det litterära fältet; fältteori;

  Sammanfattning : När Svenska Akademien år 2016 tilldelade Bob Dylan nobelpriset i litteratur väcktes en enorm debatt i svenska tidningar rörande frågan ifall priset kan tilldelas en musiker och ifall låttexten går att betrakta som litteratur. I denna uppsats undersöks vilka argumenten i debatten var för och emot låttexten som litteratur. LÄS MER

 3. 3. "Hur långt man än har kommit är det alltid längre kvar" : Gestaltning av melankoli och vemod i Kents låttexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Kent; låttexter; vemod; melankoli; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för hur melankoli och vemod gestaltas i bandet Kents låttexter. Låttexterna som analyseras är "999", "Den osynlige mannen", "Egoist", "Innan allting tar slut" och "La belle epoque".  .. LÄS MER

 4. 4. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 5. 5. "Nya iskalla Sverige ilar i vår kropp. Vi & Dom. Finns inget Du & Jag. Bara utanförskap" : En kritisk diskurspsykologisk studie av utanförskap i svensk hiphop

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Kölborg; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; ideologiska dilemman; retoriska resurser; svensk hiphop; utanförskap; andrefiering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige finns en samhällelig oenighet och en utbredd andrefiering. Socialt utanförskap förekommer i stor utsträckning, främst i förorter till större städer. LÄS MER