Sökning: "Lærke Cecilie Ravn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lærke Cecilie Ravn.

  1. 1. Fortællinger om Prævention & Ansvar. Et kvalitativt studie om unge heteroseksuelles forhandling og brug af prævention

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Lærke Cecilie Ravn; [2018]
    Nyckelord :Contraception; Birth control; Responsibility; Gender Norms; Sexuality; Young heterosexuals; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to look into stories and expectations that appear and influence young heterosexuals in their negotiations of contraceptive use and responsibility. Using qualitative method the study is based on a focus group interview with women and men. LÄS MER