Sökning: "Lödöse"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Lödöse.

 1. 1. THE MONASTERY HILL: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tobias Möhl; Fredrik Andersson; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Magnetic gradiometry; 3D modeling; Archaeology; Leached clay; Medieval monastery; Sweden;

  Sammanfattning : Even though Sweden has been one of the leading countries in the development of nearsurfacegeophysics instrumentation and practices, geophysical surveys in archaeology are notcommonly used in Sweden. However, it is becoming increasingly popular, especially the useof ground-penetrating radar and metal detectors. LÄS MER

 2. 2. LÖDÖSEHUS: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY AT THE SITE OF A MEDIEVAL CASTLE IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Andersson; Tobias Möhl; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Induced Polarization; Archaeology; Leached clay; Medieval castle; Lödösehus; Lödöse; Sweden;

  Sammanfattning : Near-surface geophysics is a well established method for mapping the geological conditionsin the subsurface. The use of geophysics is also a commonly used method in archaeologicalsurveys, although traditionally not as much in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Oral helse i Gamle Lödöse : En osteologisk undersøkelse av det humane materiale

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Kathrine Wehmer; [2020]
  Nyckelord :oral health; black discolouring; Middle Ages; teeth as tools; medeltid; Gamla Lödöse; oral helse; Gamle Lödöse; middelalder;

  Sammanfattning : This Master ́s thesis focused on the oral health of people who lived in Old Lödöse, Sweden during the Middle Ages. Old Lödöse is approximately 4 miles northeast of Gothenburg. The town existed between 1100 and 1646, and within it you can find St. Peder ́s church, St. LÄS MER

 4. 4. En jämförelsestudie mellan punktmoln framställda med UAS-fotogrammetri och Laserdata NH på ett industriområde i Västsverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Ksenija Eskina; Ali Watoot; [2020]
  Nyckelord :Digital Terrain Model DTM ; Point Cloud; Agisoft Metashape; CloudCompare; UAS; Laserdata NH Date; Digital terrängmodell DTM ; Punktmoln; Agisoft Metashape; CloudCompare; UAS-fotogrammetri; Laserdata NH;

  Sammanfattning : Framställning av digitala terrängmodell (Digital Terrain Model, DTM) är en viktig del för projekteringsunderlag vid markrelaterade frågor. Grunden för en DTM är punktmolnet som innehåller grunddata från mätningen. DTM är användbara i många olika områden, kvalitén bestäms beroende på vilken uppdrag som DTM gäller för. LÄS MER

 5. 5. Spår av barndom : En osteoarkeologisk studie om barndomens hälsa och ohälsa i Gamla Lödöse

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Ebba Holm; [2020]
  Nyckelord :Children; Childhood; Middle Ages; Health; Health Indicators; Paleopathology; Porotic Hyperostosis; Enamel Hypoplasia; Juvenile Osteology; Growth Retardation; Stress Indicators; Barn; Barndom; Medeltid; Gamla Lödöse; Hälsa; Stressmarkörer; Sjukdom; Stadsmiljö; Näringsbrist; Porotic Hyperostosis; Emaljhypoplasier; Paleopatologi; Tillväxtstörningar;

  Sammanfattning : This thesis focuses on health among children in the medieval town Old Lödöse (1100-1500 AD) in western Sweden. Through the study of health indicators (enamel hypoplasia, growth retardation and porotic hyperostosis) on adults (45 crania), children (31 complete individuals) and the commingled remains of children from severeal contexts. LÄS MER