Sökning: "Löfgren Karl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Löfgren Karl.

 1. 1. En litteraturstudie om hur sjuksköterskans hälsa och omvårdnad påverkas av hot och våld på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexandra Löfgren; Karl Magnuson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Omvårdnad; Hälsa; Hot; Våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot sjukvårdspersonal ökar och likaså sjuksköterskebristen. Konsekvenserna kan ses på individnivå hos de psykologiska men som utvecklas hos drabbad vårdpersonal, i den försämrade omvårdnaden av patienter samt i personalbristen inom vårdyrken och de ekonomiska belastningar hot och våld på arbetsplatsen leder till. LÄS MER

 2. 2. Energimodell över processerna i byggnad UD, Volvo Lastvagnar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karl Löfgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På uppdrag av Volvo Lastvagnar har detta examensarbete genomförts under våren 2013 för att undersöka potentialer av energibesparande åtgärder i måleriet. Syftet med uppdraget var att utveckla en energimodell över måleriet i byggnad UD, där användaren kan testa olika driftparametrar för att se måleriets potentiella besparingar ur en ekonomisk och energimässig synvinkel. LÄS MER

 3. 3. A Concept Proposal of a New Generation Operator Panels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Karl Löfgren; Henrik Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Beijer Electronics; operator panel; HID; HMI; concept proposal; prototype; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project was done for the company Beijer Electronics Products AB and the task was given by the hardware development department of the company. The project was about developing a concept proposal for a new generation operator panels. LÄS MER

 4. 4. Hitta rätt i förvärvsdjungeln - en studie av förvärvsprocessens strategifas vid uppköp av små onoterade bolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Lundberg; Alexander Löfgren; Joakim Andersson; John Pramgård; [2007]
  Nyckelord :förvärvsproblem; onoterade företag; strategisk analys; sökning; finansiell värdering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att hitta rätt i dagens snåriga förvärvsdjungel är komplicerat. Detta arbete fokuserar på de problem som möter ett förvärvande företag i den inledande fasen av förvärvsprocessen... LÄS MER