Sökning: "Löfstad slott"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Löfstad slott.

 1. 1. Ritningar och underhållsplaner på bostadshus vid Aspa Gård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Camilla Larsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Året var 1942 då egendomen Löfstad slott tillföll Svenska riddarhuset och Östergötlands Fornminnes‐ och Museiförening (nuvarande Östergötlands länsmuseum). Den sista ägarinnan på slottet, Emily Piper, testamenterade egendomen och ville med testamentet bevara slottet för att visa upp det för allmänheten som ett ”verkligt typiskt exempel på ett adligt hem på ett gammalt svenskt gods under 1800‐talet”. LÄS MER

 2. 2. En gustaviansk soffas resa genom två sekel : Efterforskningar, dokumentation och restaurering av en soffa från Löfstad slott

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Agneta Fernström; [2006]
  Nyckelord :tapetserare; stoppning; sidendamast; gustaviansk; stolmakare; Löfstad slott;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om en gustaviansk soffa från Löfstad slott. Jag vill visa på alla de förändringar en stoppad möbel kan genomgå under 200 år. Vad som är original och vad som senare tillkommit. I alla dessa spår efter renoveringar kan man söka information. LÄS MER