Sökning: "Lön män och kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Lön män och kvinnor.

 1. 1. Engagerad eller driven?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofie Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Könskodning; platsannonser; kompetensförsörjning; könsegregering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det svenska arbetslivet är horisontellt könssegregerat. Kvinnor och män arbetar, till stor grad, inom olika sektorer, branscher och yrken. En metod för att få in rätt kompetens i organisationer är kompetensförsörjning och platsannonser används ofta för att utlysa tjänster. LÄS MER

 2. 2. Bristen på kvinnlig kompetens : En kvalitativ studie om orsakerna till varför kvinnor lämnar IT-branschen samt vilka motivationsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelina Sjösten; Emelie Westin; [2020]
  Nyckelord :Information technology; women in information technology; motivation; gender perspective;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som får kvinnliga medarbetare att lämna IT-branschen samt vilka motivationsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att få kvinnliga medarbetare att vilja stanna kvar. Studien har en kvalitativ utgångspunkt där sex kvinnor som har erfarenhet inom branschen deltog som informanter. LÄS MER

 3. 3. Lön, kön och klassbakgrund : En kvantitativ studie av skillnader i lön mellan svenska män, kvinnor och individer med olika klasssbakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Bryngelson; Hanna Selin; [2020]
  Nyckelord :Habitus; homofili; klassbakgrund; kön; lön; löneskillnader; utbildning;

  Sammanfattning : Flera studier visar att månadslön varierar mellan individer av olika kön och klassbakgrund. Då ekonomisk ojämlikhet är skadligt för samhället är det av intresse att undersöka detta i en nutida svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors möjlighet att göra karriär inom revisionsbranschen : - Med fokus på genus, uppfattningar, normer och sociala föreställningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sanna Green; Karolina Tuesson; [2020]
  Nyckelord :revision; revisionsbranschen; auktoriserade revisorer; revisorer; revisor; revisorsassistenter; revisorsyrket; kvinnor; hierarki; karriär; kvinnors karriär; kvinnliga revisorer; revisorsprovet; delägare;

  Sammanfattning : Revisorsyrket har traditionellt sett genom åren varit ett mansdominerat yrke. Sedan auktorisationen av revisorer påbörjades år 1912 så har det varit fler män än kvinnor som är auktoriserade revisorer. Ända fram till 1960-talet var idealet för en gift kvinna att vara hemmafru och ta hand om hemmet och barnen. LÄS MER

 5. 5. Sverige: ett jämställt paradis? : En kvantitativ studie om könsskillnaderna i det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samantha Bwanika; Eleonora Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; politik; humankapital; könssegregation; genus;

  Sammanfattning : Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. LÄS MER