Sökning: "Lön"

Visar resultat 1 - 5 av 756 uppsatser innehållade ordet Lön.

 1. 1. Bristen på kvinnlig kompetens : En kvalitativ studie om orsakerna till varför kvinnor lämnar IT-branschen samt vilka motivationsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emelina Sjösten; Emelie Westin; [2020]
  Nyckelord :Information technology; women in information technology; motivation; gender perspective;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som får kvinnliga medarbetare att lämna IT-branschen samt vilka motivationsfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att få kvinnliga medarbetare att vilja stanna kvar. Studien har en kvalitativ utgångspunkt där sex kvinnor som har erfarenhet inom branschen deltog som informanter. LÄS MER

 2. 2. ”Vet du, jag är så pank” : Ett mikrohistoriskt perspektiv på sjömanshushållets organisering och ekonomi på Åland vid sekelskiftet 1900, åren 1899 – 1904

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Hannah Sumelius-Nordin; [2020]
  Nyckelord :Åland; 1900; sjöfart; ekonomi; hushåll; sjömanshustru;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med ett mikrohistoriskt perspektiv undersöka organisering av arbete och ekonomi inom sjömanshushåll på Åland vid sekelskiftet 1900. Undersökningen fokuserar på hur fördelningen av arbetsuppgifter såg ut i hushållet samt på vilket sätt man respektive hustru bidrog till hushållets ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Varför byter tandläkare arbetsplats? - en intervjustudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Josefin Agerström; Clara Engholm; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; arbetsplatsbyte; drivkraft; nyexaminerad; tandläkare;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att ta reda på orsaker till tandläkares arbetsplatsbyten och vad som kan påverka dem att stanna kvar. Material och metod: Studien baseras på nio intervjuer med tandläkare examinerade mellan 2014 och 2018. Intervjuerna spelades in och transkriberades. LÄS MER

 4. 4. Den kvinnliga piloten på piedestalen - hur en minoritet upplever sin karriär inom ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Emelie Ljungqvist Bonin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig pilot; pilot; kommersiell pilot; genus; flyg; minoritet; Female pilot; commercial pilot; gender; aviation; minority; FLYL01; Science General;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnliga piloter är en minoritet inom trafikflyget. Kvinnliga chefer är också ovanligt. Forskning visar också att kvinnliga piloter utsätts för diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Generation Z och Employer Branding : Hur generation Zs syn och förväntningar på arbetslivet skiljer sig från tidigare generationer och hur detta i sin tur kan påverka arbetsgivarens employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Blomkvist; Ida Borén Sundman; [2020]
  Nyckelord :Generation Z Employer Branding;

  Sammanfattning : En helt ny generation är på väg att göra intåg på arbetsmarknaden, och inte vilken generation som helst - utan generation Z. Generation Z är den yngsta och största generationen på arbetsmarknaden just nu och kommer därav prägla arbetsmarknaden i många år framöver. LÄS MER