Sökning: "Lönegaranti"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Lönegaranti.

 1. 1. Statens regressfordran i offentligt ackord : Omfattas statens regressfordran på grund av utbetald lönegaranti av ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elvis Hajdarevic; [2015]
  Nyckelord :Lönegaranti; offentligt ackord; statens regressfordran; fordrans uppkomst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Företagsrekonstruktion, ett fungerande verktyg i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simikka Bringby; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning När lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 september år 1996 infördes möjligheten för en näringsidkare att under ordnade former och under kontroll av en domstol och en rekonstruktör genomföra en rekonstruktion av företaget. Förfarandet syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma företag som hamnat i en ekonomisk kris. LÄS MER

 3. 3. När skulder inte betyder skuld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vidar Bley; [2013]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; straffrätt; komparativ rätt; rättshistoria; rättssociologi; konkurs; gäldenär; konkursgäldenär; insolvensrätt; obeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law of bankruptcy debtors has historically changed in a relatively comprehensive manner. In Roman law enslavement and similar treatment was the common consequence. In some cases the debtor could obtain relief, but this was an exception. Throughout history, the trend has gone towards a more lenient treatment of the bankrupt debtor. LÄS MER

 4. 4. Rekonstruktion och lönegaranti : skall statens regressfordran ingå i ett fastställt offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Nyman; [2013]
  Nyckelord :Sakrätt; fordringsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Statens rätt i konkurs : Lika rätt för borgenärerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mari-Helen Schöllin; [2011]
  Nyckelord :The principle of equal treatment; Bankruptcy; Governmental wage guarantee; Recycling rules; Company representatives; Taxes.; Likabehandlingsprincipen; konkurs; lönegaranti; regressfordran; personligt ansvar; företrädaransvar; återvinningsförbud; staten; skatt; kvittning; återvinning;

  Sammanfattning : This essay is questioning if the state as an unsecured creditor in a bankruptcy proceeding, according to the principle of equal treatment, has the same rights as the other unsecured creditors. The principle of equal treatment means that creditors with unsecured claims are supposed to have mutually equal rights to dividends in a bankruptcy. LÄS MER