Sökning: "Lönegaranti"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Lönegaranti.

 1. 1. Lagen om företagsrekonstruktion - ett brottsverktyg? : En komparation mellan svensk och finländsk insolvensrätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Tönnäng; [2019]
  Nyckelord :Insolvensrätt; Företagsrekonstruktion; Lönegaranti;

  Sammanfattning : Företagsrekonstruktion är ett förfarande som regleras i lagen om företagsrekonstruktion, (1996:764), LFR, och syftar till att rekonstruera livsdugliga företag och således undvika onödiga konkurser. I Finland finns ett motsvarande förfarande vilket kallas företagssanering och det förfarandet regleras i lagen om företagssanering (25.1. LÄS MER

 2. 2. Statens regressfordran i offentligt ackord : Omfattas statens regressfordran på grund av utbetald lönegaranti av ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elvis Hajdarevic; [2015]
  Nyckelord :Lönegaranti; offentligt ackord; statens regressfordran; fordrans uppkomst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Företagsrekonstruktion, ett fungerande verktyg i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simikka Bringby; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning När lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 september år 1996 infördes möjligheten för en näringsidkare att under ordnade former och under kontroll av en domstol och en rekonstruktör genomföra en rekonstruktion av företaget. Förfarandet syftar till att återställa livskraften hos i grunden lönsamma företag som hamnat i en ekonomisk kris. LÄS MER

 4. 4. När skulder inte betyder skuld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vidar Bley; [2013]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; straffrätt; komparativ rätt; rättshistoria; rättssociologi; konkurs; gäldenär; konkursgäldenär; insolvensrätt; obeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law of bankruptcy debtors has historically changed in a relatively comprehensive manner. In Roman law enslavement and similar treatment was the common consequence. In some cases the debtor could obtain relief, but this was an exception. Throughout history, the trend has gone towards a more lenient treatment of the bankrupt debtor. LÄS MER

 5. 5. Rekonstruktion och lönegaranti : skall statens regressfordran ingå i ett fastställt offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Nyman; [2013]
  Nyckelord :Sakrätt; fordringsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER