Sökning: "Lönesättning"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Lönesättning.

 1. 1. LÖN SOM FÖRTROENDESIGNAL - En intervjustudie om lärarlönelyftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Erik Berg; [2019-01-30]
  Nyckelord :Lärarlönelyftet; Lärare; Förtroende; Misstro; Attityd;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med min studie är att undersöka hur lön fungerar som enförtroendesignal. Mer specifikt syftar studien till att genom intervjuer av fem lärare presenteradet material som beskriver attityder till lärarlönelyftet, förtroende för kollegor samt förtroendeför rektor. LÄS MER

 2. 2. Individuell lönesättning och arbetsrelaterade beteenden : Betydelsen av tilltro till chefen, målklarhet och återkoppling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Lundblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många organisationer använder sig av individuell lönesättning i ettförsök att styra personalens beteenden och öka deras prestationsnivå.Frågan är dock hur effektiv lönen är som styrmedel. LÄS MER

 3. 3. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av individuell lön och upplevd rättvisa för arbetsprestation och intention att stanna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi; Stockholms universitet/Arbets- och organisationspsykologi

  Författare :Nora Tollin; Ida Hillborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individuell lönesättning har blivit allt vanligare som lönesystem med syfte att motivera och styra anställda mot verksamhetsmålen. Svensk forskning är dock begränsad gällande individuell lönesättnings betydelse för arbetsmotivation. LÄS MER

 5. 5. Löneförändring: hjälpande eller stjälpande? : En kvalitativ studie av Distriktsveterinärernas nya löneavtal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alicia Vollberg; Antonia Herhold; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; lön; veterinär; identitet; organisationsrättvisa; motivation; organisationskultur;

  Sammanfattning : För att dagens organisationer ska kunna överleva på den snabbt föränderliga marknaden ställs allt större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet. Faktum är dock att 70% av alla organisationsförändringar som genomförs misslyckas och en anledning bakom detta är att ledningen inte tar hänsyn till hur de anställda blir påverkade av förändringen. LÄS MER