Sökning: "Lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2444 uppsatser innehållade ordet Lönsamhet.

 1. 1. Valutastrategins Roll: En Djupdykning i Import- och Exportintensiva, Små och Medelstora Svenska Verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Agblad; Adam Tellow; [2024-03-07]
  Nyckelord :valuta; valutahantering; valutastrategi; valutarisk; strategi; SME; svensk verkstadsindustri; verkstadsbranschen; hedge; naturlig hedge; matchning;

  Sammanfattning : Valutaexponering är något som påverkar nästan alla företag på ett eller annat sätt. Det är därför mycket viktigt att både arbeta med valutahantering och känna till vad detta kan innebära för företag. LÄS MER

 2. 2. Energikrisens inverkan på lönsamheten och framtida investeringar En empirisk studie av energikrisens inverkan på tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Jungmark; Alexander Wahlberg; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt de komplexa sambanden mellan energikrisen och dess konsekvenser för lönsamheten och investeringsstrategierna för tillverkande företag. Genom 6st intervjuer har vi fördjupat oss i hur företag, med avstamp i energikrisen, omvärderat planerade investeringar och omstrukturerat sina verksamheter för att möta de utmaningar de ställts inför. LÄS MER

 3. 3. Finansiering i motvind En tvåsidig analys av förändringar i finansieringsmöjligheter och investeringsstrategier under ekonomisk osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Alsén; Ibrahim Chit; Oskar Block; [2024-03-06]
  Nyckelord :riskkapital; startups; venture capital; corporate venture capital; ekonomisk osäkerhet; investeringsstrategier; affärsmodeller; kognitiva biaser;

  Sammanfattning : I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet har både riskkapitalister och startups på den svenska marknaden konfronterats med betydande utmaningar och möjligheter. Denna studie beskriver och förklarar den dynamiska interaktionen mellan dessa två akörer, samt hur de anpassar sig till skiftande ekonomiska förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Elektrifiering och lönsamhet i bilbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Junkers; Jakob Nilsson; Arvid Trogen; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The most prominent trend in the automotive industry right now is electrification. Consumers and global regulations force companies to offer more environmentally friendly alternatives to the fossil car. But sustainable development is not only about offering environmentally friendly alternatives. It must also be economically feasible. LÄS MER

 5. 5. Effekten av EUs utsläppsrättssystem på företags lönsamhet och utsläpp av växthusgaser: En studie av fyra svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Munck; Filip Åkersten; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att minska växthusgasutsläppen inom EU har det införts ett handelssystem för utsläppsrätter. Detta prissätter utsläpp av växthusgaser och resulterar i en kostnad för företagen som är inkluderade i systemet. EU ger varje år ut gratis utsläppsrätter till företagen inom systemet. LÄS MER